Doorgaan naar artikel

Duidelijk groen stempel op nieuw Duits regeerakkoord

Een hoog niveau van dierenwelzijn in de veehouderij, meer plantaardige voeding en 30% biolandbouw.

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Foto: Misset premium

Foto: Misset

Een hoog niveau van dierenwelzijn in de veehouderij, meer plantaardige voeding, 30% biolandbouw. Het nieuwe regeerakkoord in Duitsland staat en belooft heel wat als het om landbouw en voeding gaat.

De beoogde nieuwe regeringscoalitie van SPD, Groenen en FDP is het eens geworden over de plannen die de coalitie de komende vier jaar ten uitvoer wil brengen. Landbouw en voedingsproductie hebben in het akkoord een relatief belangrijke plaats gekregen waarbij de Groenen duidelijk een aantal zaken hebben weten door te drukken. Deze partij neemt tevens het landbouw- en voedingsministerie voor zijn rekening.

Groter biologisch areaal

Opvallend voorbeeld van het groene stempel is het voornemen om het aandeel van het biologische areaal in de aanloop naar 2030 op te krikken naar 30%. Ook het dierenwelzijn in de veehouderij moet naar een hoger niveau worden getild, en wel met behulp van onder meer een verplicht door de overheid gecontroleerd label waarmee op de eindproducten wordt aangegeven hoe de dieren zijn gehouden.

Bij de overschakeling op een hoger dierenwelzijnsniveau zullen de boeren financieel worden gesteund

De scheidende regering van SPD en CDU/CSU had zo’n label weliswaar ook op stapel gezet maar de invoering liet op zich wachten en van een verplichting was geen sprake. Het zegel van de nieuwe coalitie, dat ook slacht en transport omvat, moet al volgend jaar een feit zijn.

Daarnaast is in het akkoord uitgestippeld hoe het nieuwe meer op milieu en biodiversiteit gerichte Gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid zal worden omgezet.

Bestaande structuren houden

Eén en ander mag volgens de partners echter niet leiden tot een afbraak van de bestaande structuren in de landbouw. Bij de overschakeling op een hoger dierenwelzijnsniveau zullen de boeren financieel worden gesteund, zo luidt de belofte in het akkoord. Niet de markt moet primair voor de financiering zorgen maar de burgerij. “Wij streven ernaar een door marktdeelnemers gedragen financieel systeem te ontwikkelen met de inkomsten waarvan de lopende kosten van de landbouwbedrijven gecompenseerd en investeringen gestimuleerd worden zonder de handel bureaucratisch te belasten”, zo heet het letterlijk in het coalitieverdrag. De ontwikkeling van de veestapels op de bedrijven dient voorts te zijn gebaseerd op het beschikbare areaal en moet harmoniëren met de doelen van het klimaat-, water- en emissiebeleid. “Wij willen de emissies van ammoniak en methaan duidelijk terugdringen zonder dat het dierenwelzijn daaronder te lijden krijgt”, aldus het akkoord.

Stoplichtcoalitie

De ‘stoplichtcoalitie’ zoals de nieuwe constellatie in de wandelgangen vanwege de partijkleuren rood, geel en groen, wordt betiteld, speelt voorts in op de plantaardige trend bij de vraag naar voedsel. Initiatieven en innovaties op het gebied van alternatieve eiwitbronnen ter vervanging van vlees (en vis) kunnen op de steun van de partners rekenen.

De teneur van de reacties in de agrarische sector en de milieu- en klimaatbeweging op de plannen is overwegend positief. “Het komt nu op de uitvoering aan”, zegt bijvoorbeeld bestuurstopman Joachim Ruckwied van landbouwfederatie het Deutsche Bauernverband (DBV).

Snel delen

Image
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin