Duidelijke regels voor prijsverminderingsacties

20-12-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Consumenten moeten beter beschermd worden tegen misleiding met prijsverminderingsacties, daarvoor ligt nu een voorstel op tafel.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van demissionar minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. Die bepaalt dat de oorspronkelijke prijs waar korting vanaf gaat, de laagste prijs moet zijn die de verkoper dertig dagen voorafgaande aan de aanbieding heeft gevoerd. Dit is in navolging van een Europese richtlijn die vanaf 28 mei 2022 in zal gaan. Hiermee moet het duidelijker worden voor de consument hoeveel de korting is. Dit geldt voor alle producten die verkocht worden, dus ook in de supermarkt.

Voedselverspilling tegengaan

Volgens de richtlijn mogen EU-landen zelf uitzonderingen hanteren. In het voorstel gaat dit gelden op producten met opeenvolgende prijsvermindering en op producten die een ‘te gebruiken tot’-datum hebben. Hiervoor mag de verkoper de prijs blijven hanteren die gold voor de prijsvermindering. Bederfelijke producten zijn uitgezonderd, omdat deze maar enkele dagen aangeboden kunnen worden. De prijsverminderingen op dit soort producten stimuleren de consumenten om deze producten te kopen en daarmee voedselverspilling tegen te gaan.

Het voorstel gaat nu verder uitgewerkt worden en er zal een conceptregelgeving worden geconsulteerd.

Hilhorst
Alieke Hilhorst RedacteurBeheer