Duidelijkheid fiscale gevolgen bij sanering is prettig

16-04 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Deelnemers aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen weten waar ze fiscaal aan toe zijn. En dat is goed nieuws.

Als je je onderneming staakt, dan zijn er al onzekerheden genoeg. Dat je nu qua belastingen weet waar je aan toe bent, is erg prettig. De fiscale duidelijkheid volgt uit een overleg tussen LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst. Deze partijen hebben de afgelopen tijd in een gezamenlijke werkgroep de fiscale vragen geĆÆnventariseerd en werkafspraken gemaakt. In een set van vijftien vragen en antwoorden wordt duidelijkheid verschaft. Ik licht er twee vragen uit.

Geen btw afdragen over subsidie

De varkenshouders die meedoen aan de warme sanering krijgen een subsidie voor het inleveren van de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De werkgroep heeft afgesproken dat de varkenshouder over de subsidie geen btw hoeft af te dragen. Wel moet de subsidie in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting als winst worden opgenomen.

Fiscaal vriendelijk herinvesteren

Verder is de werkgroep overeengekomen dat gebruik kan worden gemaakt van de verruimde toepassing van de herinvesteringsreserve, omdat de sanering wordt gezien als overheidsingrijpen. Dit geeft de deelnemende varkenshouders veel meer mogelijkheden om de behaalde winst fiscaal vriendelijk te herinvesteren. Bij volledige staking van het varkensbedrijf kan deze verruiming benut worden voor bijvoorbeeld omschakeling naar een nieuwe bedrijfsactiviteit. De fiscale gevolgen zijn van groot belang voor de deelnemende varkenshouders. De nu verschafte duidelijkheid is daarom erg prettig.
Beheer