Duits milieuagentschap pleit voor stikstofplafond

Foto: Canva
Foto: Canva

Duitse stokstofemissie kan met 0,5 miljoen ton zijn gedaald in 2030, zegt het Umweltbundesamt (UBA).

Het federale Duitse milieuagentschap, het Umweltbundesamt (UBA), pleit voor een nationaal plafond op de stikstofemissie. In 2030 moet deze uitstoot over de hele linie worden teruggebracht met 0,5 miljoen naar 1 miljoen ton. Dat is volgens het UBA haalbaar als alle reeds bestaande wetten en gedeeltelijk recent geactualiseerde wetten stringent worden nageleefd. In laatstgenoemd geval gaat het onder meer om de vorig jaar in werking getreden mestverordening.

Het bedoelde pleidooi lanceerde het agentschap op de vierdaagse virtuele Internationale Stikstofconferentie die op maandag 31 mei werd geopend door de Duitse milieuminister Svenja Schulze. Zij ventileerde in haar openingstoespraak het standpunt dat een gezamenlijk stikstofdoel voor 2030 dringend noodzakelijk is.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.