Duits winterkoolzaadareaal blijft klein

13-11-2019 | Laatste update op 11-01 | |

Het areaal winterkoolzaad in Duitsland voor de oogst in 2020 blijft aan de kleine kant.

Volgens een prognose, opgesteld door bureau Kleffman voor de van de Union zur Fördering von Öl- und Porteinpflanzen (UFOP), is 880.500 hectare ingezaaid. Dat is maar 3% meer dan in het afgelopen teeltseizoen. Omdat er ook alweer koolzaadpercelen zijn omgeploegd, is het areaal reëel slechts 2% groter, meent UFOP.

Tegenvallende opbrengsten

De belangrijkste oorzaken voor de geringe bereidheid om koolzaad te telen zijn de vruchtwisselingsplanning en de tegenvallende opbrengsten van afgelopen seizoen.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer