Duitse akkerbouw moet naar ruimere gewasrotatie

02-01-2020 | |
Foto: ANP - Foto: "Henning Kaiser"
Foto: ANP

Duitse akkerbouwers moeten in 2030 naar een gewasrotatie met minimaal 5 gewassen. Dat blijkt uit de toekomstvisie van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner. De visie bevat 50 aandachtspunten die de Duitse akkerbouw toekomstbestendig moeten maken.

Dat schrijft het Duitse agrarische vakblad Top Agrar.

Tijdens de presentatie benadrukte de minister belang een gevarieerde vruchtwisseling voor een goede bodemgezondheid. Akkerbouwers moeten in 2030 minstens vijf verschillende gewassen verbouwen. Daarvoor tellen ook groenbemesters, vanggewassen en mengteelten mee.

Meer eiwithoudende gewassen telen

Klöckner wil dat telers ook meer eiwithoudende gewassen in hun rotatie opnemen. Deze teelten rendabel maken vraagt wel de inzet van de hele keten van veredeling tot aan afzet naar de consument.

Een tweede belangrijk punt dat Klöckner benadrukt is de organischestofbalans. In 2030 moet deze op al het bouwland in evenwicht zijn. Dit is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, opbrengststabiliteit en ook belangrijk voor de bescherming van het klimaat.

Alternatieven voor glyfosaat

Wat gewasbescherming betreft, heeft Klöckner alleen besloten dat chemische gewasbescherming moet worden verminderd. Uitgangspunt is dat akkerbouwers tegen 2030 voornamelijk laagrisicomiddelen toepassen. Na 2023 mogen zij glyfosaat niet meer gebruiken. Klöckner benadrukte hierbij dat er wel alternatieven voor glyfosaat moeten worden ontwikkeld; dat kunnen ook chemische middelen zijn.

Bevorderen biodiversiteit volgens ‘Nederlands model’

Wat betreft bevordering van de biodiversiteit denkt de minister aan regionaal gecoördineerde maatregelen op basis van het ‘Nederlandse model’, waarbij landbouw, milieu en overheid nauw samenwerken.

Klöckner denkt dat gebruik van nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas onvermijdbaar is. Dit om tegengestelde doelstellingen zoals een milieuvriendelijker teelt en hoge productie te kunnen realiseren.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer