Doorgaan naar artikel

Duitse biogasbranche rekent op heropleving

Biogas staat opnieuw in de belangstelling als stabiele bron van hernieuwbare energie.

Foto: Joris Telders premium

Foto: Joris Telders

Biogas staat opnieuw in de belangstelling als stabiele bron van hernieuwbare energie. In Duitsland was de groei er een beetje uit, maar de branche rekent op een nieuwe impuls nu de energiemarkten verstoord zijn door de oorlog in Oekraïne.

De afgelopen jaren maakte biogas bij de oosterburen geen bloeiperiode door. Dat constateert brancheorganisatie Fachverband Biogas. Deze organisatie staat er momenteel bij stil dat zij dertig jaar bestaat. In een terugblik memoreert directievoorzitter Claudius da Costa Gomez dat de ontwikkeling van biogas in Duitsland een grillig verloop kende. Politieke subsidie-initiatieven leidden weliswaar rond 2009 tot een regelrechte bouwboom. Maar in 2014 noopte diezelfde politiek ertoe schielijk op de rem te trappen.

Constant nieuwe vergunningseisen maakten de exploitatie van de installaties steeds minder attractief

De inzet van bij voorkeur snijmais in de vergistingsinstallaties had het nadelige effect dat de pachtprijzen de lucht inschoten. ‘Iedereen’ wilde namelijk plotseling mais telen. Om dat tegen te gaan werd er door de overheid een plafond gelegd op het aandeel mais dat in de installaties mocht worden ingezet. “Constant nieuwe vergunningseisen maakten de exploitatie van de installaties steeds minder attractief. Alleen de uitbreiding van flexibel vermogen en de nieuwbouw van kleine mestvergisters zorgden nog voor noemenswaardige omzetten voor de biogasbedrijven op de thuismarkt”, zo roept Da Costa Gomez in herinnering.

Het aantal installaties bleef steken op ongeveer 9.500 met een effect van tegen de 100 terawattuur (Twh) gas. Dat is niettemin volgens het Fachverband wel 10% van het totale verbruik in Duitsland.

Het woord biogas is ver te zoeken

Komt er door de EU-wijde roep om onafhankelijkheid van Russisch aardgas een renaissance voor de uitbouw van de Duitse biogassector? Het Fachverband gelooft van wel. De eind vorig jaar aangetreden regeringscoalitie van SPD en Groenen in Berlijn heeft bovendien sowieso grote plannen als het over hernieuwbare energie in het algemeen gaat. In het coalitieverdrag met de titel ‘Meer vooruitgang wagen’ worden die plannen in grote lijnen ontvouwd, maar het woord biovergisting dan wel biogas is desondanks ver te zoeken.

Biogasproductie opkrikken met 20%

De regering erkent wel dat energie uit biomassa een belangrijke positie inneemt en ‘een op maat gesneden aanvulling is op wind- en zonne-energie’. Opvallend genoeg wordt hier dus niet over biogas, maar bio-energie gesproken. Dat deert het Fachverband vooralsnog niet. De brancheorganisatie gelooft dat met wat simpele maatregelen van de kant van de overheid de biogasproductie snel met 20% kan worden opgekrikt. ‘Op middellange en lange termijn kan de biogasproductie minstens worden verdubbeld zonder dat daarvoor het teeltareaal van gangbare energiegewassen hoeft te worden uitgebreid. Dat komt neer op een derde van de actuele gasimport uit Rusland’, zo houdt het Fachverband de politieke leiders voor.

Snel delen

Image
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin