Doorgaan naar artikel

Duitse branche biobrandstoffen bijt van zich af

De brancheorganisaties weerspreken de gedachte dat biobrandstoffen en voedselvoorziening elkaar in de weg zouden staan. - Foto: Canva premium

De brancheorganisaties weerspreken de gedachte dat biobrandstoffen en voedselvoorziening elkaar in de weg zouden staan. - Foto: Canva

Productie van biobrandstoffen gaat niet ten koste van voedselproductie en helpt om weg te komen van fossiele brandstoffen. Met die boodschap wil de Duitse bio-energiesector zich verdedigen tegen critici die pleiten voor een stop op bio-ethanol en biodiesel.

Biobrandstoffen voor verkeersdoeleinden horen erbij als het om de bevoorradingsveiligheid met voedsel gaat. Sterker nog: bio-ethanol en biodiesel zijn daarvoor onmisbaar. Deze nogal boude uitspraak is afkomstig van Duitse brancheorganisaties die zich met de productie van biobrandstoffen bezighouden of daarvoor de grondstoffen leveren.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor prijsstijgingen van belangrijke akkerbouwgewassen als tarwe en oliezaden. De brancheorganisaties weerspreken de gedachte dat biobrandstoffen en voedselvoorziening elkaar in de weg zouden staan. Volgens hen heeft het geen enkele zin om de teelt van graan en oliegewassen voor energiedoeleinden te verbieden of te beperken. De productie van biobrandstoffen is namelijk een integraal element van de hele voedingsketen.

Hoogwaardig eiwitrijk veevoer

Buiten beeld blijft vaak dat de biobrandstoffenproductie ook hoogwaardig eiwitrijk veevoer oplevert. Per liter bio-ethanol komt daarvan 1,8 kilo beschikbaar en per liter biodiesel 1,5 kilo koolzaadschroot. Deze reststoffen noemen de organisaties ‘koppelproducten’. Deze reststoffen ‘dragen significant bij aan de verbetering van de zelfvoorziening met levensmiddelen’.

Andere koppelproducten zijn glycerine en lecithine. Laatstgenoemd product wordt toegepast in onder meer brood en margarine, cosmetica en medicijnen. Glycerine vindt zijn weg ook naar de farmaceutische industrie en cosmeticaproducenten. Voorheen werden glycerine en lecithine uit aardolie gehaald. Daarmee maakt de biobrandstoffenproductie de bio-economie concreet, vinden de organisaties, waaronder ook het Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie (OVID) en de Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (UFOP).

Afhankelijkheid Russische olie en gas

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft los daarvan eens te meer laten zien hoe afhankelijk Europa – en met name Duitsland – is van Russische aardgas en aardolie. Dat die afhankelijkheid moet worden verkleind is geen onderwerp van politieke discussie meer. Biobrandstoffen helpen daarbij nu al. In 2020 werd 4,5 miljoen ton biodiesel en -ethanol geproduceerd in Duitsland. Navenant minder fossiele brandstoffen hoefden te worden geïmporteerd. Qua klimaat zorgden biobrandstoffen bovendien voor een besparing op de CO2-emissie van ruim 10 miljoen ton per jaar.

De branche wijst er verder op dat de inzet van voedingsgewassen voor de productie van biobrandstoffen vanzelf afneemt naarmate de prijzen van die gewassen stijgen. De oliemaatschappijen betalen dan liever de boete voor het niet nakomen van het klimaatgasreductiequotum, zeggen de organisaties.

Beheer
WP Admin