Duitse hoogste rechter legt bommetje onder beleid ECB

De hoogste Duitse rechtsinstantie heeft een bommetje gelegd onder de opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het stimuleringsbeleid van de ECB voldeed op meerdere onderdelen niet aan afspraken in de Europese Unie en de Duitse grondwet, aldus het constitutionele hof in Karlsruhe. Het gaat om het stimuleringsprogramma dat in 2015 is gestart en waarbij circa € 2.600 miljard in de economie van de eurozone is gepomt. Het gaat dus nog niet om de programma’s die nu zijn gestart om de coronacrisis aan te pakken.

ECB onderbouwt opkoopbeleid onvoldoende

Volgens het Duitse hof is het opkoopprogramma op zich niet ongrondwettelijk, maar de ECB heeft in ieder geval onvoldoende duidelijk gemaakt of de voordelen van het beleid wel voldoende in verhouding staan tot de nadelen. De procedure is aangespannen door Duitse zakenlieden, politici en academici die de nadelen voor de Duitse belastingbetaler in ieder geval te groot vinden. Het Duitse hof heeft ook eerder uitspraken van het Europese Hof over dezelfde zaak afgewezen.

Grote gevolgen

De ECB heeft nu drie maanden de tijd om alsnog aan te tonen dat de maatregelen proportioneel zijn. Lukt dat niet dan kan het grote gevolgen hebben voor deelname van de Duitse Bundesbank aan dergelijke opkoopprogramma’s, ook die nu zijn gestart.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.