Duitse huishoudens kopen heel 2020 meer uien

25-11-2020 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De uienconsumptie in Duitsland is dit hele kalenderjaar al hoger dan de voorgaande jaren. Naar verwachting worden er in 2020 door de oosterburen 18% meer uien geconsumeerd via de boodschappen. Dat zou betekenen dat Duitsland via die weg flink inteert op de toch al kleinere uienvoorraad.

Dat blijkt een recente uienmarktpresentatie van het Duitse marktbureau AMI. Vooral in de maanden maart, april en mei kochten Duitse huishoudens fors meer uien. Dat valt gelijk met de eerste coronagolf. In de tweede golf blijven de uienaankopen hoger dan de voorgaande jaren, maar ze pieken niet zoals in het voorjaar.

Veel meer biologisch

Opmerkelijk is ook het hoge aandeel biologische uien met een plus van bijna een kwart. AMI ziet een toenemende vraag naar zowel biologische (rode) uien in Duitsland. Het areaal van beide segmenten groeit.

Areaalkrimp in Spanje

Europees gezien valt alleen in Spanje en Italië de uienoogst beduidend kleiner uit. De grootste krimp heeft plaatsgevonden op Spaans grondgebied. Daar liggen dus exportkansen. Dat geldt ook voor Polen, dat weliswaar een iets grotere uienoogst heeft maar wel kampt met kwaliteitsproblemen. In heel Europa is het aandeel fijnere uien klein dit seizoen, wat een positief effect heeft op de prijsvorming. De markt voor grove uien is daarentegen wat zwakker.

Kleinere voorraad Duitsland

Duitsland kent een iets kleinere uienvoorraad, ondanks de areaalgroei van 4%. Dit komt door de droogte en door de koele meimaand. Alleen in Beieren en in oostelijke deelstaten waren de opbrengsten goed. De uien zijn veelal grof door de onregelmatige gewasstand, wat de fijnere maten populair maakt dit seizoen.

Door de gunstige weersomstandigheden lukt bewaren vooralsnog goed. Bijna alle Duitse uien (90%) waren voor 1 oktober van het land.

Duitsland importeert minder uit Nederland

Duitse importeurs hebben tot dusver dit seizoen minder uien uit Nederland gehaald dit seizoen. Dat zou kunnen betekenen dat Duitsland sterk inteert op de eigen voorraden en op een gegeven moment een overstap maakt naar Nederlandse uien. Dat is ook te zien aan de afzet van de voorgaande seizoenen; die loopt op vanaf week 9. De teruggang daarna is een correctie van hamstergedrag.

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer