Duitse markt ongunstig om varkens af te zetten

De Duitse markt is dit jaar en in 2019 ongunstig om varkens af te zetten. Dat blijkt uit vergelijkingen van DLV Advies. Reden is het lagere aflevergewicht.

Uit de vergelijkingen blijkt dat voor een deel van de bedrijven vleesvarkens naar Duitsland exporteren ten koste ging van het resultaat. Het gaat daarbij vooral om koppels met beren.

De Duitse slachterijen willen beren met een geslacht gewicht van 93 á 94 kilo. In Nederland is het mogelijk beren te leveren tot 100 kilo, zonder gewichtskorting. De biggenprijs was hoog in 2019. Dan is het gunstiger de varkens zwaarder af te leveren, dus in Nederland zodat de bigkosten dalen en bezettingsgraad toeneemt.

Geen verandering in 2020

DLV verwacht dat in 2020 de situatie niet verandert ten opzichte van afgelopen jaar. Het blijft daarom verstandig om te overwegen of export van slachtvarkens naar Duitsland financieel gezien nog gunstig is, aldus DLV.

Beter Leven-productie

Bij hogere opbrengstprijzen voor vleesvarkens staat ook het financieel voordeel van Beter Leven-productie ter discussie. Dit is bedrijfsafhankelijk. Bij deelname aan het Beter Leven-keurmerk is het wel van belang ook de lange termijnverwachting mee te nemen in de calculatie.

Minder scherp op kosten

Volgens DLV laten varkenshouders soms de teugels vieren als de opbrengstprijzen hoog zijn. Dan stijgt de kostprijs onnodig. Een voorbeeld: de voerprijs van een zelfmenger mag niet hoger zijn dan de voerprijs van een fabrikant. Als de kostprijs van het eigen voer een paar cent per kilo groei hoger is dan van een fabrikant, laat de boer veel geld liggen, is de ervaring bij DLV.

Grote invloed op resultaat

Volgens DLV hebben in 2019 verschillen in kost- en opbrengstprijzen tot grote verschillen geleid in de resultaten op varkensbedrijven. Dat is mede het gevolg van de hoge opbrengstprijs. Verschillen in kosten zijn onder meer groot bij mestafzet, energie, de biggenprijs en de bigkosten per kilo geleverd vlees.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.