Duitse nieuwe aardappelen gaan vergister in

04-08-2020 | |
Aardappelen in een mengvoerwagen. In Nederland gaat nog geen nieuwe oogst de vergister in, omdat de mogelijkheid bestaat om aardappelen aan koeien te voeren. - Foto: Hans Prinsen
Aardappelen in een mengvoerwagen. In Nederland gaat nog geen nieuwe oogst de vergister in, omdat de mogelijkheid bestaat om aardappelen aan koeien te voeren. - Foto: Hans Prinsen

De druk op de markt voor vroege aardappelen is zo groot dat in Duitsland zelfs aardappelen van de nieuwe oogst naar de vergister gaan.

De aardappelconsumptie is dramatisch gedaald in de coronaperiode, met als gevolg dat een overschot aan aardappelen boven de markt hangt. Aardappelen van de nieuwe oogst gaan daarom in Duitsland zelfs de vergister in.

De verwerkers hebben geen ruimte om nieuwe vrije aardappelen te verwerken, want ook de koelhuizen liggen vol met bevroren frites en andere aardappelproducten.

Weinig afzet voor frites of veevoer mogelijk in Duitsland

Een van de reden dat in Duitsland aardappelen de vergister ingaan, is dat er geen afzetmogelijkheid voor fritesverwerking of veevoer is. “Als er weinig koeien in de nabije omgeving zijn en wel een vergister in de buurt, dan is dat een optie”, zegt een fouragehandelaar uit het noorden van Nederland. “Maar een vergister betaalt niet meer dan € 25 per ton. In Nederland leveren wij wel nieuwe oogst aardappelen voor veevoer voor € 40 per ton.”

Een andere oorzaak is dat in Duitsland het areaal consumptieaardappelen voor oogst 2020 met 2% is gegroeid naar 189.700 hectare. Daarbij kent Duitsland geen steunregeling zoals in Nederland, België en Frankrijk (voorlopig). Dat zorgt in Duitsland voor extra druk.

Nederlandse veehouders niet happig op aardappelen bij warm weer

In delen van Nederland is de ervaring dat aardappeltelers zich voornamelijk afwachtend opstellen. Daarbij staan er relatief weinig vroege aardappelen in Nederland vergeleken met Duitsland. Veel zaken worden er dan ook niet gedaan.

Voor veehouders is het namelijk lastig om de aardappelen bij hoge temperaturen goed op het erf te bewaren. Als aardappelen voor veevoer worden geleverd, gebeurt dit door een vracht bij twee veehouders te lossen, want als de aardappelen snel kunnen worden opgevoerd, gaat het goed.

Nederlandse aardappelen ook naar vergister?

Of de nieuwe aardappelen die eind van de zomer in Nederland worden gerooid ook naar de vergister gaan, is lastig te zeggen. De markt staat er door grote voorraden in koelhuizen en beschikbare oude oogst niet rooskleurig bij. Verwerkers zullen zoveel mogelijk goede aardappelen tot frites proberen te verwerken.

“Ik denk wel dat er ruimte is om de contracten voor nieuwe oogst op te pakken”, zegt Hylke Brunt secretaris van Vavi, de vereniging voor aardappelverwerkers in Nederland. “Maar dat is een bedrijfsspecifieke afweging. Voor vrije aardappelen is het een ander verhaal en daarvoor blijft dit seizoen heel weinig plek over. Dat is cru voor vrije telers, want daarvoor is geen vangnet.”

Herstel van afzet aardappelen te zien

Verwerkers hebben zeker meerdere scenario’s en er zijn ook al vele scenario’s in de prullenbak beland, vertelt Brunt. Er is geen collectief scenario, omdat iedereen een eigen dynamiek heeft met de afzet. Grosso modo is er wel een herstel van de afzet. Dat is deze periode prettig nieuws.

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 4 miljoen ton aardappelen verwerkt. Door de coronacrisis ging in de maand april het verwerkingsvolume met ruim de helft naar beneden, maar dat zegt niks over de afzet. Want die verwerkte producten gingen naar vrieshuizen.

Verwerking mogelijk begin 2021 weer op volle kracht

Brunt: “Heel voorzichtige schattingen zijn dat begin 2021 de verwerkingscapaciteit weer op 100% kan komen. Maar het laatste herstel is nog wel lastig om weer op te pakken. De verwerkende industrie draait op 75 tot 80%, maar de horeca draait nog niet op het oude niveau. En sommige horeca, zoals evenementen gaan helemaal niet door. Het blijft koffiedik kijken, want het is onzeker is of er een tweede coronagolf komt, waardoor de horeca misschien weer op slot moet.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Smale
Annet Smale Redacteur


Beheer