Skip to content

Duitse onderzoekers: innovatie nodig in biolandbouw

Updated on:
Politiek & Beleid
Achtergrond
Rode klaver (vlinderbloemige) voor stikstofbinding. - Foto: Koos Groenewold

Rode klaver (vlinderbloemige) voor stikstofbinding. - Foto: Koos Groenewold

De biolandbouw moet innovatiever gaan denken en de gangbare landbouw dient verplicht over te schakelen op ‘ecologisch geoptimaliseerde geïntegreerde teelt.’ Dit bepleiten Duitse onderzoekers in een rapport dat is gemaakt in opdracht van de Duitse overheid.

Niet alleen in de gangbare maar ook in de biologische landbouw zijn verbeteringen mogelijk om de milieubelasting te verminderen. Dat stelt het Forschungsinstitut für ökologischen Landbouw (FiBL) in opdracht van de Duitse overheidsdienst voor het milieu, het Umwelt Bundesamt (UBA). De instantie meent dat de landbouw zoals die nu wordt beoefend, ‘massieve schade aan het milieu veroorzaakt’. Het goede nieuws, althans volgens de rapporteurs, is dat er een remedie voorhanden is.

Bioteelt schiet tekort

De biologische productie geldt als milieuvriendelijk, maar alle problemen zijn daarmee nog niet opgelost. Volgens de rapporteurs van het FiBL komt de bioteelt nog op diverse punten tekort. Zo worden wegens het ontbreken van alternatieven nog steeds actieve stoffen ingezet die niet aan de eisen van een moderne gewasbescherming voldoen, zoals koperhoudende actieve stoffen tegen schimmelziektes.

De EU zou milieuprestaties met punten kunnen honoreren en daarna verrekenen in de betaling

Een ander voorbeeld is onvoldoende kennis over het belang van het microleven in de bodem. Ook ontbreekt het in de biologische landbouw in veel gevallen nog aan verplichtende minimumnormen, bijvoorbeeld bij de vruchtwisseling en bij de integratie van vlinderbloemigen in de teelt, constateren de rapporteurs. De ecologische doelmatigheid (‘eco-efficiency’) per producteenheid in de biolandbouw is ook laag, althans in vergelijking met de eco-efficiency per hectare. Wat deze sector nodig heeft, is daarom innovatief denken.

Biolandbouw 4.0

Dat moet naar het oordeel van het FiBL resulteren in een ‘biolandbouw 4.0’ met hogere opbrengsten en vermijding van de tekortkomingen ten aanzien van de duurzaamheid. De innovatie inzet moet zich met name richten op het gebied van de gewasbescherming en de gewasveredeling. Ook het bemestingsmanagement en de bodemvruchtbaarheid verdienen nog veel aandacht, evenals de inzet van eiwitrijk voer in de veehouderij. Het algemene verbod op bepaalde technologieën moet voorts op de schop en plaats maken voor een beoordeling van geval tot geval. Als die zaken worden verbeterd, kan het verschil in opbrengst tussen de biolandbouw en de gangbare landbouw worden gehalveerd.

De gangbare landbouw moet ook anders gaan denken

Gangbaar: naar 120 kilo N

De gangbare landbouw moet ook anders gaan denken, vinden de rapporteurs. Om dat te bereiken, denken de rapporteurs aan een verplichte en integrale toepassing van een ‘ecologisch geoptimaliseerde geïntegreerde productie’. Dat noemen zij IP+. Concreet denken zij daarbij aan onder meer een maximale stikstofinzet van slechts 120 kilo per hectare per jaar tegen nu 170 kilo per hectare uit dierlijke mest. De hele IP+-aanpak kost de gangbare landbouw wel gemiddeld 10% van de opbrengst, heeft het FiBL becijferd.

Andere aanpak EU

Ook de EU zou een een grote bijdrage kunnen leveren aan een op resultaat gerichte milieu- en klimaatpolitiek door bij de subsidiëring over te schakelen naar een puntensysteem. Milieuprestaties kunnen dan met punten worden gehonoreerd en daarna verrekend in de betaling. Nu wordt alleen gekeken of aan de minimumeisen is voldaan.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin