Duitse regering wil achterstand bij ammoniakreductie inhalen

17-12-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Duitsland scherpt de regels voor de emissie van schadelijke stoffen, waaronder met name ammoniak en fijnstof, aan.

Het milieuministerie heeft een nieuwe zogenoemde ‘technische handleiding lucht’ met de zegen van het kabinet naar de Bondsraad ter goedkeuring gestuurd. Met name in de veehouderij moet voor wat betreft ammoniak en fijnstof nog een achterstand worden ingehaald, licht milieubewindsvrouw Svenja Schulze toe.

Boerenfederatie heeft geen begrip

Concreet betekent de nieuwe regelgeving dat grotere stallen met vanaf bijvoorbeeld 1.500 varkens ervoor dienen te zorgen dat de stalemissie wordt gereinigd. In veel gevallen heeft de varkenshouderij wel al luchtwassers geïnstalleerd, maar nog niet alle bedrijven. Boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) heeft geen begrip voor de initiatieven uit Berlijn. De bond voorziet als gevolg daarvan een versnelde structuurontwikkeling ofwel beëindiging van kleinere bedrijven.

Bedrijven niet bezwijken

“Men kan de boeren niet eerst aansporen in meer dierenwelzijn en vermindering van de emissie van schadelijke stoffen te investeren en ze dan met dure en langdurige en met hoge procesrisico’s verbonden vergunningsverleningsprocedures naar de beëinding van het bedrijf te jagen”, zo ventileert algemeen secretaris Bernard Krüsken het onbegrip van de federatie. Hij spoort de deelstaten aan, de regeling zodanig aan te passen dat de bedrijven daaronder niet bezwijken.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer