Skip to content

Duitse retail: geen sprake dumpprijzen voedsel

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: ANP

Foto: ANP

In Duitsland voeren regering en vertegenwordigers van de retail overleg over de prijzen van voedsel in de winkel en van boeren.

De Duitse koepel van retailbedrijven, Handelsverband Deutschland, wijst verwijten over dumpprijzen voor voedsel van de hand. Lage voedselprijzen voor boeren ontstaan vooral door overaanbod en de focus op export. Dat maakte het Handelsverband duidelijk voorafgaand aan een gesprek in Berlijn met Bondskanselier Merkel en landbouwminister Klöckner.

Het landbouwministerie wees in een verklaring vooraf op drie belangrijke punten waar overeenstemming over moet komen:

  1. Hogere eisen aan producten moeten tot uitdrukking komen in hogere prijzen voor producenten;
  2. Levensmiddelen moeten weer meer op waarde geschat worden. Iedereen wil levensmiddelen die meer recht doen aan dierenwelzijn en duurzaamheid, maar dat kan de land- en tuinbouw niet alleen oplossen;
  3. Er is een eerlijke samenwerking nodig in de keten. De marktmacht in de keten is nu zeer verschillen verdeeld.

Geen minimumprijzen

Volgens het Duitse agrarisch vakblad TopAgrar heeft Bondskanselier Merkel eerder al het vaststellen van minimumprijzen afgewezen. Wel komen er vrijwel zeker in 2020 al aangescherpte regels tegen oneerlijke handelspraktijken. Dat gebeurt op basis van een EU-richtlijn die toeziet op eerlijke mededinging tussen verschillende partijen in de voedselketen.

Merkel zet overigens geen vraagtekens bij de hogere (maatschappelijke) eisen aan kwaliteit en milieudruk die ze op zich ‘juist vindt’. Wat de Duitse regeringsleider betreft moeten de gesprekken plaatsvinden met alle partijen in de keten. Ze wijst ook op de internationale afspraken zoals het handelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur) en de druk die dat op Duitse boeren en tuinders legt.

Debat Tweede Kamer

Discussie over de verdeling van macht en samenwerking in de voedselketen staat ook in Nederland hoog op de politieke agenda. Het verdienmodel is bovendien een belngrijke onzekerheid in Kringlooplandbouw. Minister Carola Schouten heeft begin 2019 aangegeven de nieuwe EU-regels snel in beleid om te willen zetten. De Tweede Kamer heeft de handelsverhoudingen op de agenda staan, maar er is nog geen datum voor een debat ingepland.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin