Duitse senaat: versoepeling afschot probleemwolven

Foto: ANP
Foto: ANP

In navolging van de Bondsdag heeft ook de senaat in Duitsland zijn fiat gegeven aan een soepelere regulering van het wolvenbestand als er schade wordt aangericht bij weidedieren.

De senaat – de Bondsraad – is voor een zodanige wijziging van de wet dat voortaan niet meer hoeft te worden vastgesteld welke wolf precies verantwoordelijk is voor het doden van schapen en ander (klein) vee. Wolven mogen dan altijd worden bejaagd tot het probleem is opgeheven en geen dieren meer worden aangevallen.

Duidelijk verband moet bestaan

De voorwaarde is wel dat er qua tijd en ruimte een duidelijk verband bestaat tussen de schade en de afschot. Tevens moet voor de afschot vergunning zijn verleend door de plaatselijke autoriteiten. Lukraak schieten op alle wolven, waar en wanneer dan ook, blijft verboden. Verder dient het afschieten in principe te gebeuren door een bevoegde jager. Bepaalde uitzonderingen zijn op deze regel mogelijk. De bedoeling van de wetswijziging is om een evenwicht tot stand te brengen tussen enerzijds een strenge bescherming van de wolf als in het wild levend dier, de belangen van de weidedierenhouders en zorgen in de bevolking.

De Bondsraad eist in het verlengde van de versoepeling de instelling van een premieregeling voor weidedieren. Dit om het houden van vee in de wei te bevorderen en/of te behouden.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer