Duitse slachterijen moeten flinke veer laten

03-05 | |
Foto: Misset
Foto: Misset

Varkensslachterijen in Duitsland kregen afgelopen jaar 53,28 miljoen varkens aan de haak. Dat is 3,5% minder dan in 2019.

Door corona hadden slachterijen te maken met tijdelijke sluitingen. In september 2020 kwam daar Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen bij en liep het varkensaanbod geleidelijk ook terug. Daarmee is niet alles verklaard. De Duitse varkensvleessector boert sowieso terug. In 2015 kregen de slachterijen nog 59,4 miljoen varkens aan de haak. Vion bleef als enige van de grote slachterijen in 2020 wel constant.

Minder varkens aan de haak

Onzekerheid over toekomstige welzijnsregels en toenemende maatschappelijke weerstand tegen de sector doet veel Duitse varkenshouders besluiten om te stoppen. De verwachting is daarom dat Duitse slachterijen de komende jaren nog minder varkens aan de haak krijgen. De belangenbehartiger van de Duitse varkenshouderij, ISN, signaleert dat slachterijen steeds vaker via contracten hun varkensaanvoer proberen veilig te stellen. Ook verwacht de ISN dat vooral middelgrote en kleinere slachterijen op termijn worden overgenomen of samen gaan werken.

Minder Nederlands aanbod

Nederland draagt ook bij aan de teruglopende varkensaanvoer in Duitsland. In 2015 gingen er nog ruim 3 miljoen levende slachtvarkens de grens over naar Duitsland. In 2019 zat dit aantal op 1,54 miljoen en afgelopen jaar op 1,13 miljoen, volgens cijfers van uitvoeringsdienst RVO.

Duitsland maakt het niet waar

Ruim tien jaar geleden werd door analisten voorspeld dat Duitsland op termijn meer 60 dan miljoen varkens op jaarbasis zou gaan verwerken. Zover komt het dus niet. Na het hoogtepunt in de varkensvleesproductie in 2015 loopt het aanbod nu hard terug in Duitsland. Analyses gaan uit van een verdere daling van het varkensaanbod komende jaren. Spanje neemt de rol van Europees marktleider op de varkensmarkt over van Duitsland.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.