Doorgaan naar artikel

Duitse strategie voor eiwitgewassen een succes

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De teelt van leguminosen (peulvruchtgewassen, waaronder soja) in Duitsland is sinds 2014 krachtig toegenomen. Daarop wijst de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Het soja-areaal verdrievoudigde zich naar 33.000 hectare. Ook de teelt van veldbonen, voererwten en zoete lupine deed mee met de groei. Het voererwtenareaal nam met 100% toe en het veldbonenareaal met bijna 200%. Het totale leguminosenareaal nam sinds 2014 toe van 102.500 hectare naar 222.000 hectare verdeeld over krap 19.500 akkerbouwers.

Eiwitgewassenstrategie

Volgens de BLE is de ontwikkeling een gevolg van de eiwitgewassenstrategie van het landbouwministerie in Berlijn. Met onderzoek en kennisoverdracht leidde de strategie tot concreet succes. “Er zijn nieuwe rassen bijgekomen, meer regionale verwerkingslocaties en nieuwe levensmiddelen,van bonenbrownies tot lupinesteaks en sojadranken”, aldus de overheidsinstantie. Alleen al bij soja kan de akkerbouw terugvallen op vijftien nieuwe rassen, die aan de Duitse omstandigheden aangepast en een hoge opbrengst geven.

Minder sojaimport

De proteïnegewassenstrategie werd gelanceerd in 2012. Meer binnenlandse teelt en minder sojaimport uit regenwoudgebieden in Zuid-Amerika is het uiteindelijke doel. Stimulerend voor de teelt is de trend richting plantaardig voedsel en plantaardige vleesvervangers, het liefst uit de eigen regio van de consument. Die trend is volgens de BLE ook duidelijk te zien in Duitsland.

De bevordering van de leguminosenteelt wordt met diverse projecten voortgezet. Zo wordt in een demonstratienetwerk een waardevormingsketen voor erwten en bonen in voeding – bijvoorbeeld brood – ontwikkeld. Ook is er onder meer een netwerk voor de verwerking van fijnkorrelige leguminosen als klaver en lucerne.

Beheer
WP Admin