Duitse supermarkten leggen gedragsregels vast

Foto: Canva
Foto: Canva

De Duitse voedingsretailsector heeft gedragsregels voor de handel met de partners in de landbouw vastgelegd in een handvest.

Daarmee willen de supermarktketens duidelijk maken dat ze grote waarde hechten aan de samenwerking met de partners in de agrarische sector. Het gedragshandvest is opgesteld onder de leiding van de brancheorganisatie Handelsverband Deutschland (HDE).

Oneerlijke handelspraktijken

Bij de omgang met de agrarische partners moeten volgens de overeengekomen regels oneerlijke handelspraktijken worden vermeden. Daarmee wordt nadrukkelijk ingespeeld op de Europese richtlijn op dat punt. Deels wordt met het handvest daarop vooruitgelopen, omdat een aantal zaken van de richtlijn nog niet zijn omgezet in wetgeving. Bij geschillen tussen producenten en handelspartners kan een beroep worden gedaan op een ombuds- dan wel arbitrageinstantie. Aan de exacte opzet van zo’n instantie wordt nog gewerkt, zegt HDE.

Retailers juridisch tot aan de rand gegaan

Het handvest (‘Verhaltenscodex für den Lebensmittelhandel in der Lieferkette’) voorziet er ook in dat de retailers als het even kan zaken willen doen met regionale leveringsketens. HDE erkent dat het mededingingsrecht wel grenzen stelt aan handelsafspraken. Van een beperking van de concurrentie kan geen sprake zijn. Met de aan zichzelf opgelegde regels in het handvest zijn de retailers in dat opzicht juridisch tot aan de rand gegaan, aldus HDE.

Directe aanleiding voor het initiatief zijn de boerenprotestdemonstraties die eind vorig jaar en begin dit jaar plaatsvonden in Duitsland. De discussie over de marktmacht van de grote retailers is echter al jaren gaande.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer