Duitse telersprijzen plantaardige producten blijven stijgen

15-07-2021 | |
Foto: DPA
Foto: DPA

De Duitse producentenprijzen voor plantaardige producten stegen in mei verder.

Ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar noteert Destatis – het Duitse CBS – een toename met ruim 15%.

Graan duurder

In april ten opzichte van maart beperkte de stijging zich nog tot ruim 11%. Graan was in mei voor de inkopers nogmaals duurder met een prijsstijging in vergelijking met mei vorig jaar van tegen de 27%, dankzij een krap aanbod en een grote vraag.

Koolzaad en suikerbieten

Koolzaad en suikerbieten brachten bij elkaar genomen bijna 36% meer op aan de kant van de telers. Koolzaad alleen pluste met bijna 46%, voornamelijk omdat er nauwelijks nog iets beschikbaar is uit de oogst van vorig jaar.

Tomaten en asperges brengen meer op

De groentetelers zagen de prijzen stijgen met ruim 18%. Vooral tomaten en asperges brachten meer op, resp. krap 32% en een kleine 24%. De fruittelers beurden ruim 26% meer. Daarvoor waren met name ook de aardbeienprijzen (plus 53,5%) verantwoordelijk. Het oogstseizoen startte twee weken later dan in 2020, wat logischerwijze tot een krap aanbod leidde. De aardappelprijzen vormden wederom de grote uitzondering met een daling ten opzichte van vorig jaar met ruim 53%.

Grondstoffenprijzen

De grondstoffenprijzen van dierlijke oorsprong deden gemiddeld bekeken mee met de hausse, maar op een aanzienlijk lager niveau en nogal aarzelend. Gemiddeld was de toename in mei in vergelijking met een jaar eerder 3,7%. Het was bovendien de eerste keer sinds april 2020 dat deze prijzen een plus lieten zien. Tevens is dat hoofdzakelijk te danken aan melk, waarvoor Destatis een prijsstijging signaleert van 10,5%. De slachtrundveeprijzen kwamen de meimaand uit met een plus van ruim 17% ten opzichte van vorig jaar.

Vleesvarkens

Voor vleesvarkens werd in mei 9,3% minder betaald. Dat was niettemin beter dan de gang van zaken in april toen de prijzen daalden met krap 19%. De relatieve verbetering is waarschijnlijk een gevolg van een geslonken aanbod en een aantrekkende vraag uit de weer geopende horecasector.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer