Duitse varkensslachterijen zeggen Initiative Tierwohl-contracten op

17-08 | |
Zeugen op een Duits varkensbedrijf dat produceert voor het Initiative Tierwohl-label. - Foto: Hans Banus
Zeugen op een Duits varkensbedrijf dat produceert voor het Initiative Tierwohl-label. - Foto: Hans Banus

Steeds meer Duitse varkenshouders krijgen met opzegging van het leveringscontract voor Initiative Tierwohl (ITW) te maken.

Dat merkt ISN, de Duitse belangenbehartiger voor de varkenshouderij. De oorzaak zou liggen in een tegenvallende vraag vanuit de markt naar varkensvlees dat is geproduceerd met meer dierenwelzijn.

Teruglopende vraag vanuit supermarkten

Een belangrijke oorzaak is volgens ISN de teruglopende vraag naar varkensvlees vanuit de supermarkten. Juist ITW-vlees wordt het meeste via dat kanaal verkocht. Al sinds dit voorjaar zijn er signalen dat slachterijen meer aanbod dan vraag hebben naar dit vlees.

Sinds 2015 kunnen varkenshouders meedoen met het welzijnsinitiatief dat wat wegheeft van het Nederlandse Beter Leven-systeem. Circa een kwart van de geslachte vleesvarkens valt inmiddels onder dit keurmerk.

Inflatie en lagere koopkracht

Volgens ISN-voorzitter Heinrich Dierkens is er sprake van ‘een fundamentele marktverandering’ en is de consolidatie het eerste merkbaar bij de degenen die voorop lopen. Hij noemt onder andere de hoge inflatie en de lagere koopkracht van consumenten, naast de slechte economische situatie in de varkenshouderij.

Dierkens geeft aan dat de varkenshouderij destijds het voortouw heeft genomen om te komen tot meer dierenwelzijn. Dat moet echter gefinancierd worden door de hele keten, van vleesverwerking en groothandel tot afnemende partijen. Daar is nu geen sprake van en gezien het ongelijke speelveld op de wereldmarkt kan het alleen met overheidssteun.

Ook waarschuwt Dierkens dat de – volgens de organisatie – toch al lage toeslagen voor dierwelzijn niet mogen worden gebruikt om de basisprijzen van vlees naar wereldmarktniveau te drukken, om daarmee de inflatie te drukken. De varkenshouderij kan volgens hem alleen ontwikkelen of zelfs overleven bij een adequate exploitatie, met of zonder extra dierenwelzijn.

Stevens
René Stevens Freelance redacteur


Beheer