Duitse veevoerconcerns stoppen weer meer tarwe in veevoer

13-03 | |
Duitse veevoerconcerns
Sinds juli vorig jaar is er in Duitsland 8,5% minder graan gebruikt voor de productie van veevoer. Foto: Mark Pasveer

De Duitse veevoerconcerns hebben in januari meer tarwe gebruikt in het veevoer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het informatiecentrum landbouw BZL. De totale hoeveelheid tarwe in het veevoer steeg in de eerste maand van dit jaar met bijna 5% ten opzichte van januari 2022. Dat terwijl er in die maand al met al 4% minder graan is gebruikt voor de productie van veevoer.

De veevoerproducenten trappen op dit moment vooral op de rem wat de toevoeging van korrelmais betreft. In de eerste maanden van dit afzetseizoen (juli tot en met oktober 2022) werd juist een groter deel aan mais toegevoegd aan het voer. Door de kleinere productie van mais in Europa is de beschikbaarheid van deze grondstof krapper. De verwachting is dat dit vooral in de loop van dit seizoen merkbaar wordt. De geringere lokale productie wordt opgevangen door een grotere import uit Oekraïne en Brazilië.

In januari ging ten opzichte van een jaar geleden bijna 21% minder mais in het voer. De totale hoeveelheid mais die in de eerste zeven maanden van het seizoen is gebruikt voor de voerproductie is evenwel nog een fractie groter dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale hoeveelheid tarwe in het Duitse voer is tot en met januari nog bijna 14% kleiner dan in hetzelfde tijdsbestek van vorig seizoen.

Minder behoefte is aan veevoer

Sinds juli vorig jaar is er in Duitsland 8,5% minder graan gebruikt voor de productie van veevoer. Er is ook sowieso minder graan nodig omdat er minder behoefte is aan veevoer als gevolg van een inkrimping in de veestapel. Dat is vooral merkbaar in de varkenshouderij. Daar leidde de forse daling in het aantal dieren tot een vermindering van de veevoerproductie met zo’n 11% in de eerste helft van het afzetseizoen 2022-2023.

Totale mengvoerproductie

De totale mengvoerproductie daalde in de eerste zes maanden van het seizoen met een kleine 7%. Ook voor runderen (koeien -3,5% en vleeskalveren -7,4%) en pluimvee (legkippen -5% en vleeskuikens -5,5%) is sprake van een geringere voerproductie. Alleen de paarden vormen een uitzondering op de algemene daling. De productie van paardenbrok is in de eerste helft van het seizoen flink opgevoerd. Daarbij hebben de grotere producenten marktaandeel gewonnen ten opzichte van de kleine bedrijven.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer