Duitse zuivelaar Ammerland groeit gestaag door

Het Noord-Duitse zuivelconcern Molkerei Ammerland weet jaar na jaar te groeien en de omzet nadert de € 2 miljard. De melkprijs was ook vorig jaar weer bovengemiddeld. Of dat dit jaar weer zal lukken, staat niet vast. De coronacrisis gaat ook aan Ammerland niet geruisloos voorbij.

Zuivelconcern Molkerei Ammerland in de gelijknamige regio in het noord-westen van Duitsland groeit jaar na jaar. Met de melkprijs presteert het 135 jaar oude coöperatieve bedrijf bovendien beter dan de concurrentie in het Noorden. Vorig jaar betaalde Ammerland € 34 per 100 kilo gangbare melk met de standaargehaltes 4% vet en 3,4% vet. Dat is weliswaar € 0,50 minder dan in het voorafgaande jaar, maar € 0,40 meer dan het Duitse gemiddelde. Als de prijs voor biologische melk wordt meegerekend, betaalde Ammerland gemiddeld € 34,68. Dat is per saldo zelfs nog iets meer (0,2%) dan in 2018.

Melkplas Ammerland

De omzet en de melkplas groeien gestaag. In 2019 naderde het grondstofvolume de 2 miljard kilo, op 79 miljoen kilo na. In het voorafgaande jaar was de melkplas nog geen 1,8 miljard kilo en enkele jaren daarvoor – in 2015 – omvatte de melkplas ‘slechts’ krap 1,6 miljard kilo. De hoeveelheid die Ammerland van buiten aankoopt is zeer gering: vorig jaar 45 miljoen kilo. De omzet ontwikkelde zich in zes jaar tijd van € 639 miljoen naar € 999 miljoen.

Ammerland is geduchte concurrent

Het aantal leveranciers schommelt rond de 2.000. Weliswaar vloeien er melkveehouders af, maar het concern weet tevens ‘vervangers’ te werven. De gemiddelde leverantie van de leden komt op 1 miljoen kilo. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Ammerland een heel geduchte concurrent is van niet alleen streekgenoot en Duits marktleider DMK, maar van alle Noord-Europese zuivelcoöperaties, inclusief FrieslandCampina en Arla.

De kaasproductie steeg sinds 2015 van 122.000 ton naar ruim 164.000 ton

Voor Ammerland is de kaasproductie steeds belangrijker geworden. Van de omzet wordt ruim € 608 miljoen met dit zuivelproduct gehaald. De kaasproductie steeg sinds 2015 van 122.000 ton naar ruim 164.000 ton. Melkpoeders zijn van relatief geringe betekenis voor de omzet. Het omzetaandeel daarvan bedroeg € 75 miljoen. Ook versproducten hebben een verhoudingsgewijs bescheiden omzetaandeel van ruim € 83 miljoen. Niettemin werd daarvan vorig jaar wel ruim 160.000 ton in de markt gezet. De boterproductie fluctueert, maar bereikte vorig jaar een volume van krap 23.000 ton.

Nauw met de regio verbonden

Hoog in het vaandel staat bij het concern de betrouwbaarheid. “We praten er niet lang omheen en geven geen valse beloftes. Onze partners weten altijd wat ze aan ons hebben”, aldus het jaarverslag van 2019. Ammerland is nauw met de regio verbonden. De leveranciers zitten in een straal van 80 kilometer rond de hoofdvestigingen in Dringenburg en Oldenburg, maar het is tevens een internationale speler in de zuivel. De producten worden wereldwijd verkocht naar bij elkaar 60 landen. Voor de afzet heeft het concern dochterbedrijven in Hongarije, Singapore, Madrid en Miami in Florida. Het exportaandeel in de omzet kan worden becijferd op rond de 50%.

Coronacrisis

Tot zover de ontwikkeling tot en met 2019. Het jaarverslag van het concern werd in april opgesteld. Kort daarvoor sloeg de coronacrisis toe en hoe die voor Ammerland uitpakt, is uiteraard nog onduidelijk. De crisis gaat echter ook aan deze zuivelaar niet zonder slag of stoot voorbij, waarschuwt directievoorzitter Herbert Heyen. “Ik hoop vurig dat we deze crisis zo snel mogelijk te boven komen en dat we in een toekomst die heel zeker anders zijn zal, gezond en succesvol kunnen doorgaan.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.