Duitsers hebben meer gezaaid, maar oogsten minder graan

28-06 | |
Graan wordt eind juni 2022 geoogst in Brandenburg. - Foto: ANP
Graan wordt eind juni 2022 geoogst in Brandenburg. - Foto: ANP

Duitse boeren hebben dit jaar meer graan en koolzaad gezaaid, maar ze denken minder te oogsten. Dat blijkt uit een oogstraming van de Duitse boerenbond DBV.

De totale oogst aan graan en koolzaad valt naar verwachting zo’n 2% lager uit, zo valt op te maken uit de prognoses die de DBV heeft gepubliceerd. Op basis van de huidige inschatting van de opbrengsten gaat de bond uit van iets minder dan 45 miljoen ton aan graan en koolzaad.

Minder granen

Het zijn de granen die zorgen voor een kleinere productie. De totale graanoogst valt met naar verwachting 41,2 miljoen ton bijna 3% kleiner uit dan vorig jaar. Koolzaad levert ruim 3,7 miljoen ton op en dat is 6,5% meer dan vorig jaar. Dat laatste komt echter volledig op conto van het ingezaaide areaal (+8%), want de opbrengsten per hectare vallen waarschijnlijk wel iets lager uit dan een jaar geleden.

Verschuiving naar zomergranen

Naast lagere opbrengsten valt bij de granen vooral de verschuiving naar de zomergranen op. Hoewel de omstandigheden vorige herfst goed waren om wintergraan in te zaaien, zijn er nauwelijks veranderingen in de teeltoppervlakte van wintertarwe en -gerst. Dit voorjaar is er gekozen om toch nog flink wat graan extra te zaaien. Hetgeen dan ook resulteert in heel wat meer zomertarwe en zomergerst.

Zomergerst

De teelt van zomergerst is uitgebreid met ruim 64.000 hectare naar in totaal 358.500 hectare zomergerst. Dat komt neer op een toename van 22%. In combinatie met opbrengsten die een fractie hoger in worden geschat dan vorig jaar resulteert dit in een productie die volgens de huidige inschatting 21% groter uitvalt dan een jaar geleden.

Wintertarwe

Wintertarwe zorgt in Duitsland voor de hoofdmoot aan granen. De hectare-opbrengsten dalen volgens de prognose naar 7 ton per hectare (-5% ten opzichte van vorig jaar). En dat op een areaal dat licht is toegenomen tot bijna 2,89 miljoen hectare. Dit resulteert in een productie van 20,2 miljoen ton (-4%).

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur


Beheer