Duitsers slachten in werkelijkheid meer varkens

26-01 |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De ophoping van vleesvarkens in Duitsland kan wel eens minder groot zijn dan tot nu toe beschreven.

Dat blijkt uit analyses van verschillende marktdeskundigen in Duitsland. Volgens cijfers van het Duitse statistiekbureau worden wekelijks 750.000 vleesvarkens geslacht. Een jaar geleden waren dat er nog 950.000. Voor dat aantal van 750.000 worden volgens deskundigen alleen varkens met een geslacht gewicht tussen de 80 en 110 kilo meegerekend. Dit staat beschreven in de Uitvoeringsverordening Vleeswet. Zwaardere varkens blijven daardoor buiten de statistieken.

Verminderde slachtcapaciteit

Door de verminderde slachtcapaciteit van het afgelopen half jaar zijn er volop varkens doorgeschoven en worden daardoor zwaarder geslacht. Dr. Frank Greshake van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen schat in TopAgrar dat er door de gewichtsregel in de uitvoeringsregeling zo’n 80.000 varkens niet geregistreerd worden. Andere marktpartijen schatten het aantal nog hoger in.

Varkensfile met 60.000 per week verminderd

Op basis van die cijfers is de inschatting dat de Duitse slachterijen wekelijks zo’n 850.000 varkens slachten, 100.000 meer dan volgens de officiële cijfers. Daarvoor baseren ze zich ook op het feit dat slachterijen ondanks de coronabeperkingen de laatste weken hun slachtaantallen hebben kunnen verhogen.

Belangenorganisatie ISN schat in dat de varkensfile de eerste weken van dit jaar met 60.000 per week is verminderd. Een snelle afname van de 1 miljoen varkens die rond de jaarwisseling in de wacht stonden, is noodzakelijk om de prijzen in Duitsland weer te kunnen laten stijgen.

van der LindeBeheer