Duitsland verplicht etiket over huisvestingsvorm

08-06 | Laatste update op 19-07 | |
Foto: DPA
Foto: DPA

De Duitse consument kan straks nadrukkelijker kiezen voor producten van bepaalde huisvestingsvormen. Het Duitse landbouwministerie heeft verplichte etikettering in een wet laten vastleggen.

Het Duitse landbouwministerie stelt vermelding van de huisvestingsvorm van dieren verplicht bij verkoop van dierlijke producten aan de consument. Hiermee kan de consument bewuster kiezen en wordt boeren die investeren in dierwelzijn en milieu meer perspectief geboden volgens het Duitse landbouwministerie BMEL. Naast de verplichte houderij-etikettering kent het Duitse plan voor een toekomstbestendige veehouderij nog 3 andere onderdelen: een steunpakket voor stalaanpassingen, betere dierwelzijnsregels en aanpassingen in het bouw- en vergunningstelsel.

Etiket over productieve deel van dierenleven

Het etiket moet goed zichtbaar op verpakkingen worden aangebracht of op het moment van de koop zichtbaar zijn in bijvoorbeeld een vitrine. Het etiket gaat over het productieve deel van het leven van het dier; bij vlees is dat de afmestfase. Boeren moeten opgeven welke huisvestingsvormen ze op hun bedrijven hebben. Dit kunnen er meerdere zijn. Veranderingen van de huisvesting moeten direct centraal gemeld worden. Daarop kan gecontroleerd worden door de overheid en overtredingen leiden tot een boete.

Fases

De etiketteringsplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Vers varkensvlees is als eerste aan de beurt. Gekoeld, bevroren, verpakt en onverpakt, in de detailhandel, bij slagers of speciaalzaken moet de huisvestingsvorm duidelijk op het etiket zichtbaar zijn. Zelfs bij online-verkoop moet dit duidelijk aangegeven zijn voordat de koper bij het betaalscherm komt.
Afzet van varkensvlees via andere wegen, zoals horeca en in verwerkte producten krijgen op een later moment te maken met de etiketteringsplicht. Bij rund- en pluimvee zal op vergelijkbare wijze een gefaseerde invoer plaats vinden.

Het Duitse landbouwministerie onderscheidt 5 huisvestingssystemen:

  • · Stal: de houderij voldoet aan de minimale huisvestingsnormen voor dieren.

  • · Stal met ruimte: de dieren worden in een stal gehouden, maar hebben minimaal 20% meer ruimte dan de minimale huisvestingsnormen. Varkens worden in afzonderlijke hokken gehouden.

  • · Open stal: de varkens staan in de stal continu in contact met het buitenklimaat. De stal is aan minimaal 1 kant open, zodat de dieren omgevingsfactoren als zon, wind en regen kunnen waarnemen. Bovendien hebben de dieren minimaal 46% meer ruimte dan de minimumnorm.

  • · Vrije uitloop: de varkens hebben dagelijks, minimaal 8 uur per dag beschikking over een vrije uitloop buiten de stal. Bovendien hebben ze minimaal 86% meer ruimte ter beschikking dan de minimumnorm.

  • · Biologisch: deze levensmiddelen worden geproduceerd volgens de Europese bio-verordening. Dieren hebben een nog grotere uitloop en ook in de stal meer ruimte dan bij andere huisvestingsvormen.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Keuper
Jacco Keuper Redacteur


Beheer