Duitsland voor rechter wegens gebreken bij natuurbehoud

18-02 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De Europese Commissie (EC) stapt naar het Europese Hof met een aanklacht tegen Duitsland wegens overtreding van het in de EU geldende natuurbeschermingsrecht.

Dat heeft de EC donderdag naar buitengebracht. Duitsland heeft jarenlang verzuimd een kleine 4.600 natuurgebieden een afdoende beschermde status te geven, vindt het dagelijks bestuur van de EU. Daarbij gaat het om de richtlijn ter bescherming van de flora en fauna, de zogenoemde habitat-richtlijn.

Geen behouddoelstellingen vanuit Berlijn

De bij het Hof in Luxemburg gedeponeerde aanklacht volgt op de al in 2015 ingeleide procedure wegens verdragsinbreuk. Berlijn heeft daarop naar de opvatting van de EC niet voldoende gereageerd, terwijl in sommige gevallen de termijn daarvoor al meer dan tien jaar verstreken is. De overtredingen behelzen met name dat voor de gebieden in kwestie geen voldoende gedetailleerde en kwantificeerbare behouddoelstellingen vastgelegd zijn. Dat doet in sterke mate afbreuk aan de kwaliteit en het effect van de maatregelen, aldus de EC.

Meer EU-procedures

Er lopen bij voorbaat al een flink aantal EU-procedures tegen Berlijn. Volgens magazine Der Spiegel zijn dat er momenteel veertien op het gebied van het milieu, waaronder een zaak ten aanzien van de Nitraatrichtlijn die in de EU geldt voor oppervlakte- en grondwater.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer