Dunne markt voor melkkoeien

De stemming in de melkveehouderij is wat het aanschaffen van koeien betreft erg rustig.

Er zijn momenteel meer ondernemers met plannen om te stoppen dan dat er wordt uitgebreid. Wat er aan vee wordt uitgestoten is lang uitgesteld, de markt is afwachtend.

Balans opmaken in september

Omdat de melkveehouderij niet zoveel heeft opgeruimd, is men wel op een punt aankomen dat er wat moet gebeuren, kiezen of delen zogezegd. In het geval van fosfaatrechten bijkopen is er niet altijd medewerking van de bank. September wordt een maand waarin balans zal worden opgemaakt, omdat dan ook duidelijk is wat uiteindelijk de ruwvoerpositie voorstelt.

Gestage handel in melkvee

Er staat al enkele jaren veel minder jongvee op de bedrijven dan voorheen, om de druk van diezelfde fosfaatrechtenaankoop minimaal te houden. De handel in melkvee loopt gestaag door, maar de prijs staat onder druk, vanwege de beperkte financiële armslag. Al met al is de markt voor melkkoeien dun, met rustige vraag en klein aanbod. In Duitsland is de prijs van melkkoeien weliswaar gedaald, deze is nog steeds te hoog om import aantrekkelijk te maken.

De langere tijd (we spreken over maanden) al stagnerende export van drachtige vaarzen begint onderhand effect te krijgen op de markt. Voor een prijs van € 1.150 tot € 1.350 is een hoogdrachtige vaars een heel aardig alternatief voor een dure melkkoe. De export van kort-drachtige is feitelijk nauwelijks aan de orde.

Prognose: prijzen gelijk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.