Dure mais trekt de kar op de graanmarkt

Foto: ANP
Foto: ANP

Krappe maisvoorraden en zorgen over de oogsten door droogte zorgen voor hoge prijzen.

De maisprijzen op de termijnmarkt in Chicago staan torenhoog. Het contract mei 2021 loopt zeer binnenkort af, daar wordt niet veel meer in gehandeld. Het eerstvolgend contract juli 2021 raakt nu ook al aan de grens van $ 7,00 per bushel. Dat is het hoogste niveau in acht jaar tijd en staat omgerekend naar een volume van een ton op ruim $ 275 ofwel € 230. Voor december staat de teller op € 190.

Droogte

De basis voor het hoge niveau is nog steeds een complex van krappe voorraden, vandaar de hoge prijs voor de kortere termijn, hoge prijzen op de fysieke markt en zorgen over de aankomende oogst van de safriñamais in Brazilië. De prognose voor de opbrengst wordt sinds de droogte daar zijn tol begint te eisen steeds naar beneden bijgesteld.

De agrarisch-financiële site Agrimoney meldt dat de Verenigde Staten nog vlot mais exporteren en daarmee mogelijk onder de tot dusver geschatte eindvoorraad van het seizoen 2020-’21 gaan uitkomen.

In het noorden van de VS en in Canada is droogte ook een probleem voor de tarwe. In Frankrijk heeft de droogte in een deel van de productiegebieden, met name het noorden, ertoe geleid dat de stand van het gewas eind april nog voor circa 80% het predicaat goed tot uitstekend verdiende. Dat was 4% minder dan de voorgaande week.

Voerindustrie zoekt alternatieven

De zo hoge prijs van de mais leidt ertoe dat de voerindustrie alternatieven zoekt, met name in voertarwe en ook wel gerst. Ook daarvan zijn de prijzen sterk gestegen.

De markt is zoals dat heet zeer volatiel, waardoor de termijnmarkt in Chicago de prijswijzigingen binnen een maximummarge heeft gezet. De tarwe- en gerstprijzen van de beurs Groningen op dinsdag jongstleden, met beide 1 euro verhoging, kregen de opmerking mee dat de graanmarkt enigszins is afgekoeld.

Prognose: prijzen stabiel hoog.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.