Skip to content

Duurzaam doen, is duurzaam rapporteren

Deze week ga ik in gesprek met een groep food-ondernemers over duurzaamheid en in het bijzonder de aankomende CSRD-wetgeving.

duurzaamheid rapporteren

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en stelt hoe je als bedrijf je duurzaamheidsbeleid en -prestaties moet rapporteren. Hierbij is vooral focus op klimaatbeleid en de ambitie om verdere opwarming van de aarde te beperken. Foto: Canva

Deze week ga ik in gesprek met een groep food-ondernemers over duurzaamheid en in het bijzonder de aankomende CSRD-wetgeving.

Nu krijg ik zelf niet heel veel energie van wet- en regelgeving, maar het is toch nuttig om hierbij stil te staan. De kans is namelijk groot dat u er als ondernemer mee te maken krijgt.

Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en stelt hoe je als bedrijf je duurzaamheidsbeleid en -prestaties moet rapporteren. Hierbij is vooral focus op klimaatbeleid en de ambitie om verdere opwarming van de aarde te beperken. Een pakket aan maatregelen is nodig om dit te realiseren. Om de effectiviteit en financierbaarheid van deze maatregelen te kaderen en te toetsen, is inzicht nodig in hoe duurzaam ondernemingen nu al zijn, en inzicht in welke stappen bedrijven gaan zetten om hun uitstoot te verminderen.

Kortom, CSRD gaat vooral over registeren, meten en rapporteren aan de hand van de volgende kaders:

  1. Het in kaart brengen van de materiële impact van de bedrijfsactiviteiten op klimaat en in hoeverre de gevolgen van klimaatverandering zelf impact hebben op jouw bedrijf. Het gaat over meer dan klimaat, denk dan aan impact op milieu, water et cetera en zaken als verantwoorde arbeidsomstandigheden en behoorlijk bestuur.
  2. Transparantie en herleidbaarheid door de keten heen. Het gaat niet alleen om je eigen activiteiten, maar ook om die van je toeleveranciers en afnemers.
  3. Doelstellingen en beleid zijn niet langer vrijblijvend, maar verplicht en onderdeel van de langetermijnstrategie. Daarbij is er een heldere structuur wie verantwoordelijk is voor het realiseren van deze doelen en het beleid.
  4. De duurzaamheidsrapportage is een integraal onderdeel van het jaarverslag.

Klein foodbedrijf

De wetgeving geldt in beginsel alleen voor zogeheten ‘grote’ ondernemingen met meer dan € 40 miljoen omzet, € 20 miljoen balanstotaal en 250 fte. Maar als je denkt dat je daar als relatief klein foodbedrijf dus niet mee van doen hebt, dan heb je het mis. De verwachting is dat de grotere spelers, in het kader van transparantie en herleidbaarheid, ook van hun leveranciers en afnemers gaan eisen dat ze rapporteren over hun impact. Banken en investeerders zullen dit eveneens eisen, omdat ook zij moeten rapporteren.

Welke inzichten, data en feiten meet, registreer en rapporteer je nu al?

Mijn advies is begin met wat je al hebt. Welke inzichten, data en feiten meet, registreer en rapporteer je nu al? Welke software en medewerkers met kennis heb je in huis? Met welke partners, afnemers en leveranciers werk je nu al samen en hoe kan je elkaar verder helpen? Daarna starten met doen wat je kan.

Tip: volg de praktische webinars van SER om zaken concreet te maken.

Snel delen

Afbeelding
Martijn Rol

Sectormanager Food bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin