Franse agrifood-coöperatie voert duurzaam presteren op

Bestuursvoorzitter Christoph Büren van de Vivescia Cooperative Group bezoekt een demoveld met graantelers in Saint-Etienne-a-Arnes. Foto's: Vivescia
Bestuursvoorzitter Christoph Büren van de Vivescia Cooperative Group bezoekt een demoveld met graantelers in Saint-Etienne-a-Arnes. Foto's: Vivescia

De Vivescia Cooperative Group is de grootste graanverwerker in Frankrijk en de grootste moutproducent in de wereld. Het concern heeft een nieuw duurzaamheidsbeleid opgesteld. “Onze geloofwaardigheid, weerstandsvermogen én gezamenlijke toekomst hangen ervan af.”

De Vivescia Cooperative Group (zie kader) heeft een nieuw beleid opgesteld voor duurzaamheid. Bestuursvoorzitter Christoph Büren stelt dat de agrifood-koepel een unieke positie heeft in de keten van graantelers en verwerkende industrieën. “Dat geeft ons verantwoordelijkheden. Met de klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit, demografische druk en de wereldwijde uitdagingen is de Vivescia Cooperative Group ervan overtuigd dat haar graan- en agrifoodbusiness een sleutelrol moeten spelen en deel uit moeten maken van de oplossing. Om de voorwaarden te scheppen voor het duurzame presteren van haar coöperatieve boeren, haar werknemers en de bredere maatschappij wordt haar duurzame ontwikkelingsbeleid een stap opgevoerd.”

LINK

Dat beleid, aangeduid als LINK, versterkt de missie van de Vivescia Cooperative Group om mensen te voeden, zegt Büren. “Dit wordt elke dag gerealiseerd door de boeren en werknemers van Vivescia. LINK geeft nieuwe energie en werkt door in onze ambitie om een duurzame waarde te creëren. Onze geloofwaardigheid, weerstandsvermogen én gezamenlijke toekomst hangen ervan af.”

Het nieuwe beleid is tot stand gekomen na een uitgebreide inspraak- en consultatieperiode, met gesprekken met 180 interne en externe stakeholders en werkgroepen in alle afzonderlijke agrarische coöperaties en bedrijfseenheden. Het bedrijf wijst erop dat sommige projecten al enkele maanden of zelfs jaren geleden gestart zijn, zoals het sinds 2015 draaiende programma om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren in de strijd tegen klimaatverandering. “De boeren zijn daarvan de eerste slachtoffers door elkaar opvolgende extreme weersomstandigheden in de afgelopen jaren”, stelt het concern.

Franse boeren hebben dit jaar opnieuw te kampen met enorme hitte, langdurige droogte maar ook met zwaar onweer met vernietigende hagelbuien. De emissie van broeikasgassen moet bij Vivescia bedrijfsbreed in 2025 zijn gereduceerd met 20% vergeleken met 2015 met als einddoel CO2-neutraliteit in 2050.

Analyse voor CO2-verlagend programma

Vivescia biedt de boerenleden dit jaar een gratis eenvoudige analyse aan van hun CO2-bodemopslag en broeikasgasemissies. De analyse is door Vivescia zelf ontwikkeld in samenwerking met een regionale start-up. Tot nu toe zijn er 1.500 analyses uitgevoerd. De analyses moeten uiteindelijk leiden tot een CO2-verlagend programma waar de boeren gebruik van kunnen maken. De coöperatie zelf wil een drijvende kracht zijn voor de boeren in de agro-ecologische transitie en met behoud van de bodemgezondheid.

Het nieuwe LINK-programma bevat nog een reeks andere actiepunten met betrekking tot de planeet, de mensen en de waardeketen en de grond. Zo moet de milieu-afdruk van de verpakkingen tot het minimale worden teruggedrongen met meer aandacht voor recycling. Verder moet het dit voorjaar tot stand gekomen interne Environmental Management Charter vanaf volgend jaar worden ingevoerd in alle Vivescia-bedrijven over de hele wereld.

Samenwerking met voedselbanken

Op microniveau sloot Vivescia onlangs een driejarige samenwerking met de Franse organisatie van voedselbanken om niet-verkochte voorraden een goede bestemming te geven. In de keten wil het bedrijf meewerken aan het produceren en leveren van gezonde, gevarieerde en betaalbare voeding. Ook wil Vivescia het eigen merk voor ambachtelijk meel Francine verder ontwikkelen met een sociaal-verantwoorde benadering. En de koepel wil de positieve impact van alle productiefaciliteiten op de lokale gemeenschap versterken.

Valérie Frapier, directeur externe relaties, vat dat alles samen. “Vivescia Groep en haar gemeenschap van coöperatieve boeren en werknemers zijn toegewijd aan een gedeelde missie: mensen voeden. Deze oorspronkelijke missie is progressief en op een natuurlijke wijze geëvolueerd naar een verantwoordelijkheid om de banden die de boeren en de consument met elkaar verbinden te versterken, die te laten groeien en bloeien en om gezonde en duurzame voeding te produceren die een positieve impact heeft op de maatschappij en de plaatselijke gemeenschap. Wij willen een kader creëren dat het bereiken van serieuze en meetbare objectieven bevordert en onze ketenpartners en bedrijven in staat stelt om het hoofd te bieden aan de klimaat- en maatschappelijke uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden.”

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer