Doorgaan naar artikel

Duurzaamheidsclaims waarmaken

Volgens de Europese Commissie zijn er op dit moment 230 milieulabels op de Europese markt. Voor de helft van de producten met zo’n label geldt volgens diezelfde instantie dat de milieu-informatie misleidend, ongegrond of vaag is.

De helft van de milieu-informatie is misleidend, ongegrond of vaag. Foto: Canva premium

De helft van de milieu-informatie is misleidend, ongegrond of vaag. Foto: Canva

Volgens de Europese Commissie zijn er op dit moment 230 milieulabels op de Europese markt. Voor de helft van de producten met zo’n label geldt volgens diezelfde instantie dat de milieu-informatie misleidend, ongegrond of vaag is.

De benaming hiervoor is greenwashing. Een mooie term voor de consument een rad voor ogen draaien met duurzaamheidsclaims. Alle reden om dat aan te pakken. Consumenten hebben bescherming nodig. De Europese Commissie heeft nu groen licht gekregen van het parlement om een richtlijn hiervoor verder uit te werken.

Halve waarheden en wantrouwen

Dat is nog niet zo eenvoudig. Echte, pure misleiding is misschien nog wel het makkelijkst aan te pakken. Veel lastiger zijn de halve waarheden, zoals een grote vermelding op een product dat de verpakking duurzaam en gerecycled is, maar verder niet ingaan op wat er in die verpakking zit.

Greenwashing schaadt niet alleen de consument. Ook producenten, de aanbieders, hebben zichzelf uiteindelijk te pakken. Teleurgestelde consumenten die erachter komen dat ze misleid zijn, zullen wantrouwig blijven. Dan is een volgende keer nog meer marketing-inspanning nodig om hen over te halen.

Complex probleem

Maar het is een complex probleem. Je mag als ondernemer toch ook trots uitdragen? Vertellen dat jouw product in ieder geval voor een deel duurzaam is? Waar houdt ’eerlijke promotie’ op,
waar ligt de grens met misleiding?

Lang niet alle greenwashing is moedwillig en te kwader trouw, constateren de ACM en de Kamer van Koophandel. Die stelden een speciale leidraad voor duurzaamheidsclaims op om ondernemers te helpen. Ze geven ook vijf vuistregels over dit onderwerp. De eerste twee: maak duidelijk wat er duurzaam is aan je product, en bewijs die duurzame beloftes met feiten. Heel simpel eigenlijk.

Lees ook: Europees Parlement stemt in met greenwashing-wet

Snel delen

Image
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin