Doorgaan naar artikel

Duurzame projecten in glastuinbouw dreigen om te vallen

De ultradiepe Trias-boring gaat verder als standaard aardwarmteproject. - Foto: Ton van der Scheer premium

De ultradiepe Trias-boring gaat verder als standaard aardwarmteproject. - Foto: Ton van der Scheer

Subsidie-systematiek duwt duurzame glastuinbouwbedrijven terug naar het gebruik van aardgas.

Koplopers in de glastuinbouw die zijn overgeschakeld op duurzame warmte, zien zich door de hoge energieprijzen genoodzaakt weer over te stappen op het stoken van fossiel aardgas in hun wkk’s (warmte-krachtkoppeling). Glastuinbouw Nederland meent dat de overheid moet ingrijpen, zodat duurzame projecten niet in gevaar komen door de koppeling van subsidies aan de aardgasprijs en andere kronkels in de huidige subsidie-methodiek.

Alle grotere duurzame warmteprojecten met aardwarmte, biomassa en zonnewarmte worden geraakt door de hoge gasprijzen, constateert het onafhankelijke en gespecialiseerde adviesbureau BlueTerra Energy Experts, dat in opdracht van Glastuinbouw Nederland de situatie in kaart bracht. BlueTerra concludeert dat projecten in de glastuinbouw gaan omvallen. Zo denkt ECW Energy in Middenmeer er serieus over na ‘om vanaf april een of meerdere aardwarmtebronnen tijdelijk stil te leggen’.

Ik moet nu beslissen of we gaan draaien, op 31 december weten we of dit de juiste keuze is geweest

Kwekerij WS Moerman in Maasbree

Doorbelasten niet altijd mogelijk

Alle grotere duurzame warmteprojecten zijn afhankelijk van SDE-subsidie. Deze subsidie is gekoppeld aan de gasprijs om de zogenoemde onrendabele top af te dekken. Nu de gasprijs zo hoog is, dreigt die subsidie nul te worden. Bedrijven die de hogere kosten kunnen doorberekenen aan de consument doen dat, bedrijven die daar niet in slagen kunnen failliet gaan.

Voorschotten teruggevorderd

Voor projecten die naast warmte ook elektriciteit produceren, zoals houtgestookte wkk’s en biogasinstallaties, geldt een extra moeilijkheid. In de warmteregelingen staat de SDE op 1 januari vast voor het komende jaar op basis van de ‘year ahead gasprijs’. In de regeling wordt het subsidiebedrag pas achteraf vastgesteld als ook gedeeltelijk elektra wordt opgewekt. Bedrijven krijgen subsidievoorschotten nu uitbetaald, maar op basis van de huidige energieprijzen worden die voorschotten begin 2023 teruggevorderd. Dat kan in 2023 tot acute liquiditeitsproblemen en zelfs faillissementen leiden. Om dit te voorkomen, is er dringend actie door de overheid nodig.

Duivels dilemma

Kwekerij WS Moerman in Maasbree ziet zich voor een moeilijke beslissing. “Het subsidiebedrag dat we krijgen in 2022 is deels afhankelijk van de dag-elektraprijzen gedurende 2022. Ik moet nu beslissen of we gaan draaien, op 31 december weten we of dit de juiste keuze is geweest.”

Ook Kwekerij Wijnen Square Crops in Egchel staat voor een duivels dilemma. “Vanuit mijn hart zeg ik dat we moeten blijven draaien, de energieprijs zal wel dalen. Maar als je er heel zakelijk naar kijkt, dan moet ik mijn installatie stilleggen, want het financiële risico op doordraaien is gigantisch.”

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin