Doorgaan naar artikel

€ 1 miljoen voor weiverwerking op Terschelling

De kaasmaker gebruikt de wei als grondstof voor nieuwe streekproducten als lactose en ricotta. - Foto: Ton Kastermans

De kaasmaker gebruikt de wei als grondstof voor nieuwe streekproducten als lactose en ricotta. - Foto: Ton Kastermans

Het Waddenfonds stelt € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling, bouw en demonstratie van een kleinschalige verwerkingsinstallatie van wei bij Kaasmakerij De Terschellinger.

De kaasmaker gebruikt de wei als grondstof voor nieuwe streekproducten als lactose en ricotta. De totale kosten van de installatie bedragen volgens het Waddenfonds ruim € 2 miljoen.

Wei verdwijnt nu nog in riool

De kaasmaker loost de wei, met toestemming van het waterzuiveringsbedrijf op Terschelling, nog op het riool. Dit is binnenkort niet langer toegestaan. Zonder verwerkingsmogelijkheid op het eiland zou de wei moeten worden afgevoerd naar de vaste wal. Dit transport zou leiden tot extra uitstoot van CO2. Dat kan met de nieuwe verwerkingsinstallatie worden voorkomen.

Bij de installatie komt ook een waterfiltratiesysteem. Op deze manier kan het water uit de wei worden teruggewonnen voor hergebruik. Dat geldt ook voor de warmte die vrijkomt bij het proces.

Benutten van reststromen

De producent deelt de opgedane kennis en ervaringen met melkveehouders op Ameland en Schiermonnikoog en betrokken partijen. Een van de hoofddoelstellingen van Waddenfonds is duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en in het verlengde daarvan het benutten van reststromen in de kringlooplandbouw.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin