€ 105 miljoen voor waterbassin in zandgebied

Verdunnen van mest met water is een van de methoden om de uitstoot van ammoniak bij mestaanwending te verminderen. Foto: René den Engelsman
Verdunnen van mest met water is een van de methoden om de uitstoot van ammoniak bij mestaanwending te verminderen. Foto: René den Engelsman

De komende drie jaar trekt het kabinet € 105 miljoen uit voor de aanleg van waterbassins voor veehouderijen in zandgebieden. De waterbassins zijn bedoeld om regenwater op te vangen en daarmee mest te verdunnen.

Verdunnen van mest met water is een van de methoden om de uitstoot van ammoniak bij mestaanwending te verminderen. De stimuleringsregeling voor mestbassins is in april van dit jaar aangekondigd bij de presentatie van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek, waarvoor later dit jaar een wet in de Tweede Kamer wordt ingediend door het kabinet.

40% van de investering vergoed

De stimuleringsregeling is bedoeld voor de opvang van regenwater via dak of erf. Met de regeling zal 40% van de investeringskosten worden vergoed. Voor het verdunnen van mest is niet op alle plekken voldoende oppervlaktewater beschikbaar.

In de begroting van het ministerie van landbouw is ook € 28 miljoen voor de komende vijf jaar uitgetrokken om kunstmest te vervangen en mestverwerking. Het kabinet gaat ervan uit dat hoogwaardige verwerking van mest van intensieve sectoren, leidt tot minder uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Tegelijk moet de bemesting beter worden afgestemd op de behoefte van bodem en gewas.

Structurele voermaatregel

Er komt € 6 miljoen beschikbaar voor een structurele voermaatregel met minder ruw eiwit in veevoer. Het afgelopen jaar is de minister er niet in geslaagd daarover afspraken te maken met de sector. Ze stelt in de begroting daarover dat er nog een afsprakenkader moet worden opgesteld met het landbouwbedrijfsleven.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.