Doorgaan naar artikel

€ 13 miljard voor tweede noodpakket coronacrisis

Foto: ANP

Foto: ANP

Het kabinet trekt nog eens ruim € 13 miljard uit voor verlenging van het noodpakket om banen en inkomens te behouden.

Dat heeft premier Mark Rutte woensdag 20 mei gezegd in zijn wekelijkse persconferentie. Daar zijn de verminderde belastinginkomsten nog niet bijgerekend. Ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) lichten toe.

Drie maanden verlengd

Het steunpakket gaat weer voor drie maanden gelden: juni, juli en augustus. Het is uitgebreid, maar wat minder in omvang dan de € 20 miljard in de eerste ronde. “Er worden meer voorwaarden gesteld en op sommige plekken is bijgeplust voor specifieke gevallen”, aldus de premier. “Het gaat langer duren dan we hadden gehoopt”, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) bij de presentatie van het nieuwe noodpakket.

Ontslagboete en aanpassing NOW-regeling

In het eerste steunpakket werden werkgevers nog extra gekort op hun loonkostenvergoeding, als ze mensen om bedrijfseconomische redenen zouden ontslaan. Bovenop de 100% gekorte subsidie van de loonsom, bedroeg de opslag 50%. Die zogenoemde ontslagboete van 50% wordt geschrapt in het nieuwe pakket. Wel moeten werkgevers die steun ontvangen hun mensen stimuleren zich te laten bij- of omscholen. Daar trekt het kabinet een stimuleringsbedrag van € 50 miljoen voor uit.

Tegemoetkoming in loonkosten

Bovendien kunnen bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus, net zoals bij het eerste steunpakket (NOW-regeling). Nieuw is dat de opslag verhoogd wordt van 30 naar 40%. Daarmee levert de 10% extra ook een bijdrage aan andere kosten dan loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

Extra tegemoetkoming MKB-ondernemers

Ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en de cultuursector krijgen naast compensatie voor hun loonkosten ook een bedrag om hun vaste lasten mee te betalen. MKB-bedrijven tot 250 medewerkers kunnen maximaal € 20.000 netto krijgen voor de komende drie maanden, om hiermee de vaste materiële kosten te betalen. Voorwaarde is dat de omzetderving minimaal 30% bedraagt. In het eerste steunpakket konden ondernemers een bedrag van € 4.000 krijgen als tegemoetkoming in de vaste lasten. Die regeling vervalt.

TOZO-regeling

Ook de TOZO-regeling (voor zzp‘ers) wordt verlengd met drie maanden. Nieuw is dat het inkomen van de partner (partnertoets) mee gaat tellen. Dat was in het eerste pakket niet zo. In de eerste fase hebben zo’n 350.000 ondernemers zich aangemeld voor de regeling, terwijl het kabinet uitging van 300.000. Aan de andere kant hebben zich in diezelfde fase minder ondernemers aangemeld dan begroot voor de TOGS-regeling. “Daarom is de geraamde € 13 miljard extra steun niet keihard. Het is en blijft een schatting. Waar nodig komt er extra steun, maar het is te wensen dat er geen derde noodpakket nodig is. Bedrijven moeten weer op eigen poten komen te staan, zodat de financiering niet geheel uit belastinggeld hoeft te komen”, aldus Wopke Hoekstra van Financiën.

Beheer
WP Admin