€ 1,5 miljard voor herbebossing in Duitsland

Foto: Canva
Foto: Canva

De bossen in Duitsland verkeren in een buitengewoon slechte staat. Dat blijkt volgens landbouwminister Julia Klöckner uit de zogenoemde Waldstandserhebung 2020, die zij woensdag aan de openbaarheid heeft prijsgegeven.

Dergelijke onderzoeken naar de gezondheid van de bossen worden uitgevoerd sinds 1984. De resultaten van het onderzoek van 2020 worden tot de slechtste van al die jaren bestempeld, zegt Klöckner. De schade die drie jaren met droogte, stormen, schorskeverdruk en bosbranden hebben aangericht is dermate omvangrijk dat de bondsregering € 1,5 miljard uittrekt voor herbebossing. Dit bedrag komt beschikbaar voor boseigenaren en bosbouwers.

227.000 hectare nieuwe bomen

De Waldstandserhebung 2020 is voor bosliefhebbers deprimerende lectuur. Nooit eerder waren zoveel bomen afgestorven als vorig jaar. Vier op de vijf bomen hebben lichte kronen, zowel loof- als naaldbomen. 37% van de bomen mist minstens 26% van de bladeren of naalden. Van het bosareaal moet 227.000 hectare van nieuwe bomen worden voorzien. Volgens Klöckner zal bij de nieuwe aanplant en de keuze van de boomsoorten ook moeten worden gelet op de klimaatveranderingen. Bosbouwers dienen over een duurzaamheidscertificering te beschikken van de programma’s PEFC of FSC om voor subsidies uit de pot van € 1,5 miljard in aanmerking te kunnen komen.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.