€ 17 miljoen subsidie brongerichte verduurzaming toegekend

02-03-2021 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Het ministerie van Landbouw heeft subsidies toegekend aan de eerste 22 projecten naar brongerichte verduurzaming in de veehouderij.

In totaal gaat het om een bedrag van € 17,89 miljoen. Dit blijkt uit een overzicht van RVO, waarin alle projecten beschreven staan. In de melkveehouderij zijn tien projecten goedgekeurd met een totaalbedrag van € 7,8 miljoen. De bedragen lopen uiteen van € 272.310,70 voor een biologisch melkveebedrijf met een kringloopstal tot € 1.538.875,39 voor de JOZ N-kraker met dichte vloer, waarbij de dichte vloer gespoeld wordt waarna dikke en dunne fractie gescheiden wordt. Dit systeem moet 63% ammoniakreductie en 60% methaanreductie opleveren en wordt op vier melkveebedrijven getest.

Kalverhouderij

In de kalverhouderij kregen zes projecten subsidie toegekend, uiteenlopend van € 278.484,25 tot € 1.180.955,80. De verschillende systemen richten zich vooral op het scheiden van mest onder de roosters, onder andere door middel van schuine putwanden of vochtdoorlatende mestbanden. Bij een systeem wordt naast mestscheiding ook een emissieremmend middel in de stal verneveld.

Melkgeitenhouderij

Het ministerie heeft aan een melkgeitenhouderij een bedrag van € 343.572,20 toegekend voor een geperforeerde houten vloer met 30% mestdoorlaat. Onder de vloer loopt de urine direct naar een rioolsysteem, de vaste mest wordt met een mestschuif naar een opslag afgevoerd.

Varkenshouderij

Voor de varkenshouderij zijn deze eerste subsidieronde zes projecten toegekend. De bedragen lopen uiteen van € 323.483,42 tot € 1.224.247,75. In de projecten wordt het terugdringen van emissies onderzocht van een systeem met mestgoten, een bolle mestband waarmee vaste mest en urine gescheiden wordt, een wroetstal met beperkt emitterend oppervlak en mestscheiding, de Rozetstal met varkenstoilet en het varkenstoilet van Pigster.

van der Linde


Beheer