€ 340.000 voor jonge boeren Flevoland

Provincie Flevoland stelt € 340.000 beschikbaar voor jonge boeren (tot en met 40 jaar) die duurzaam willen investeren in hun bedrijf.

De regeling is onderdeel van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3). Dat meldt de provincie.

JoLa-regeling

De Regeling Jonge Landbouwers (JoLa) is landelijk en vooral bedoeld om de aanschaf van moderne installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge boer kan bijdragen aan verbeteringen van het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit. Het stelt hen in de gelegenheid om hun (eerste) agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die gevraagd worden. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Er is in vorige openstellingen veel interesse getoond voor deze regeling en daar zijn we blij mee. Met deze regeling kunnen we de boeren van de toekomst ondersteunen.” De inschrijving voor de regeling opent op 2 december 2019 en sluit op 7 februari 2020.

Subsidie deels uit Flevoland, deels uit EU-geld

De provincie Flevoland stelt zelf € 170.000 beschikbaar. De andere € 170.000 komt uit Europese middelen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het investeringsbedrag. Hierbij is een ondergrens bepaald op € 10.000, en een bovengrens op € 20.000 per subsidieaanvraag. Aanvragen moeten ingediend worden via RVO.nl.

De JoLa-regeling is landelijk, maar de inhoud verschilt per provincie. Flevoland noemt als uitzondering dat zij geen vergunning verlenen voor investeringen in solitaire windmolens.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.