€ 5 miljard extra tot 2030 voor aanpak stikstof

Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

Er komt jaarlijks circa € 200 miljoen beschikbaar voor onder andere gerichte opkoop van agrarische bedrijven en innovatieve maatregelen om de stikstofuitstoot van bedrijven te verminderen.

Bovendien trekt het kabinet jaarlijks € 300 miljoen uit voor de natuur. In totaal is de komende 10 jaar € 5 miljard beschikbaar voor het stikstofbeleid. Dit geld komt bovenop de bedragen die eerder al door het kabinet zijn uitgetrokken. Dat staat in een akkoord waarover RTL Nieuws maandag bericht en wat wordt bevestigd door Haagse ingewijden.

Kwetsbare natuurgebieden

Het kabinet streeft er naar om de stikstofuitstoot in de komende jaren substantieel te verminderen en wil daarvoor een doelstelling formuleren voor 2030. Doel daarvan is de neerslag in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. De bedoeling is dat op de helft van de voor stikstof kwetsbare hectares in Natura 2000-gebieden de stikstofneerslag zo wordt verlaagd dat de kritische depositiewaarde niet meer wordt overschreden. De kritische depositiewaarde geeft de hoeveelheid stikstof aan die een kwetsbaar natuurgebied nog kan verdragen, zonder daar schade van te ondervinden.

Kringlooplandbouw stimuleren

Het pakket is een verdere uitwerking van eerdere voornemens van het kabinet, waarin onder andere is aangekondigd dat bedrijven die innovatieve methoden gebruiken om de stikstof te verminderen worden ondersteund. Grond die vrijkomt door de opkoop van bedrijven zal beschikbaar komen voor andere landbouwbedrijven. Op die manier zal ook de stap naar kringlooplandbouw worden gestimuleerd.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Daarnaast is er ook geld voor stikstofreductie buiten de landbouw, zoals de scheepvaart. De verwachting is dat het kabinet nog deze week met een brief komt, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt. De stikstofruimte die vrijkomt zal onder andere worden gebruikt om te zorgen dat de zogenoemde PAS-melders ongestoord hun bedrijf kunnen voortzetten. Als gevolg van de rechterlijke uitspraak van een jaar geleden zitten ongeveer 3.000 bedrijven zonder vergunning, terwijl ze onder het Programma Aanpak Stikstof met een melding voldeden aan alle regels.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen