€ 50 miljoen steun voor Ierse rundveehouders

De Ierse minister voor landbouw Michael Creed heeft € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan rundvleesbedrijven.

“Ik ben me bewust van de marktverstoring die Covid-19 veroorzaakt in de Ierse rundvleessector en de ernstige gevolgen die dat heeft voor rundveehouders en voor het platteland als geheel”, aldus de bewindsman.

Noodmaatregel

Rundveehouders worden op twee manieren getroffen: minder geslachte dieren en lagere prijzen, signaleert Creed. “Deze steun is een noodmaatregel als reactie op een dramatische economische schok om de ernstigste gevolgen van de crisis te verminderen. De rundvleessector levert een belangrijke economische bijdrage aan de plattelandseconomie, wat des te belangrijker is nu we werken aan een economisch herstel.” Het ministerie zal de verdere details van het steunpakket uitwerken in nauw overleg met de Irish Farmers Association en sectororganisaties.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.