5,5 miljoen voor onderzoek relatie microbioom planten en humane gezondheid

17-01 | |
Onder andere de relatie van mirco-organismen in de bodem met het menselijk darmstelsel worden onderzocht. - Foto: Peter Roek
Onder andere de relatie van mirco-organismen in de bodem met het menselijk darmstelsel worden onderzocht. - Foto: Peter Roek

Drie consortia ontvangen samen een bedrag van € 5,5 miljoen voor onderzoek naar micro-organismen in een duurzame voedselproductie.

Onder andere de relatie van mirco-organismen in de bodem met het menselijk darmstelsel worden onderzocht. Het geld komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Gezond van bodem tot darm

Een bedrag van € 1,8 miljoen gaat naar het onderzoeksproject ‘Gezond van bodem tot darm: het effect van het bodem-microbioom op de menselijke gezondheid’. Doel is om, voor het eerst, het verband te leggen tussen de impact van landbouw op het microbioom van bodem en landbouwproducten en het effect daarvan op de gezondheid van de mens. De aanvraag werd ingediend door onderzoekers van Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC. Co-financiers, die samen € 370.000 inleggen, zijn onder andere Bejo zaden, Enza zaden, Yakult en Danone.

Het sturen van bodem-microbiomen naar een betere gewaskwaliteit

Het tweede project krijgt ook een bedrag van € 1,8 miljoen en heeft als titel ‘Het sturen van bodem-microbiomen naar een betere gewaskwaliteit: de heilige graal om de menselijke gezondheid te verbeteren?’. Het onderzoek richt zich op het effect van landgebruik en voedselproductie op de microbiële en chemische eigenschappen van planten en het microbioom. De relatie van deze factoren met de menselijke gezondheid wordt onderzocht. Onder andere Hogeschool Van Hall Larenstein (het nieuwe lectoraat eiwittransitie), Universiteit Leiden en Leids Universitair Medisch Centrum zijn aanvragers van de subsidie. Zeven partijen zorgen voor een cofinanciering van € 450.000.

Precisiegeneeskunde voor de landbouw

Ook het derde project ontvangt € 1,8 miljoen. In dit onderzoek, met de titel ‘Precisiegeneeskunde voor de landbouw: benutten van peptideproducerende microbiota voor duurzame gewasbescherming’ gaan onderzoekers op zoek naar bacteriën op planten. Deze bacteriën kunnen ziekteverwekkers gericht remmen met antimicrobiële peptiden, waardoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Onder andere Leiden Universiteit en Wageningen Universiteit werken aan dit project. Onder andere Enza Zaden en Corteva zijn co-financiers.

Kloosterman


Beheer