Doorgaan naar artikel

€ 650 miljoen voor sierteelt en fritesaardappelen

Veel fritesaardappeltelers en siertelers zijn door de strenge coronamaatregelen geconfronteerd met een acute vraaguitval. - Foto: Canva/Henk Riswick

Veel fritesaardappeltelers en siertelers zijn door de strenge coronamaatregelen geconfronteerd met een acute vraaguitval. - Foto: Canva/Henk Riswick

Het kabinet trekt € 650 miljoen uit voor extra steun aan fritesaardappeltelers, siertelers en specifieke sectoren in de voedingstuinbouw.

Veel bedrijven in deze sectoren zijn door de strenge coronamaatregelen geconfronteerd met een acute vraaguitval door strengere maatregelen op de exportmarkt of door het wegvallen van hun grootste afzetmarkt; de horeca. De extra steun wordt geboden omdat de deze sectoren onvoldoende in aanmerking komen voor steun uit de eerdere steunmaatregelen van het kabinet.

Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt dat deze bedrijven in een unieke positie zitten. “Je kunt groeiende gewassen niet stoppen. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen.”

Compensatie van € 50 miljoen voor voorraad fritesaardappelen

Voor fritesaardappeltelers komt een compensatieregeling voor de voorraden die telers nog in de schuur hebben en die zij dit seizoen niet meer kunnen verwerken. Telers krijgen 40% van de gemiddelde marktwaarde van september 2019 tot en met februari 2020. Voor de regeling is € 50 miljoen beschikbaar.

De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. Deze hoeveelheid heeft het ministerie in samenspraak met Branche Organisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) bepaald.

Lees ook: Akkerbouw positief over steun voor aardappelsector

Schouten: “De regeling is gericht op mensen die de partijen nu nog hebben liggen, en waarvoor zij geen bestemming kunnen vinden. Dat moet je als teler ook wel kunnen laten zien. De eerste aanzet is om er nog wel een waarde uit te krijgen op wat voor manier dan ook. Als dat niet het geval is, kan de partij in aanmerking komen voor de regeling. Als de vergoeding wordt toegekend, zal alsnog gekeken worden of de partij nog gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld veevoer. Je wil niet dat het helemaal verloren gaat. Dat zal dan voor zo’n waarde zijn dat de kosten voor transport hoger zijn dan de opbrengst. Dat is waarom deze regeling nodig is”, zegt de minister. “Ik ga er vanuit dat bedrijven zelf hier fair mee omgaan, zodat het ten goede komt aan de mensen die geen kant op kunnen.”

De gemiddelde prijs van september tot begin maart was bij PotatoNL € 0,14 per kilo voor afzet in Nederland, België en Duitsland.

Omzetschaderegeling van € 600 miljoen voor tuinbouw

Voor de sierteeltsector en telers van specifieke tuinbouwgewassen die volledig gericht zijn op de horeca, zoals Koppert Cress komt er een omzetschaderegeling. De regeling is bestemd voor bedrijven die in de periode maart, april en mei 2020 minimaal 30% omzetdaling hebben ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in afgelopen drie jaar.

Uitgangspunt is dat de ondernemers de eerste 30% omzetderving zelf opvangen. Dat wordt gezien als eigen risico. De overheid compenseert vervolgens maximaal 70% van maximaal 70% van de overige schade.“Er wordt dus maximaal 49% van de schade gecompenseerd”, zegt Schouten.

Lees ook: Crisisteam: kabinet erkent cruciale rol sierteelt en tuinbouw

De hoogte van de vergoeding hangt mede af van het aantal aanmeldingen. Bij de regelingen wordt een maximum bedrag per bedrijf ingesteld. Dit om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die aanspraak maken op de regeling, ook daadwerkelijk steun ontvangen. Wanneer de eerste vergoedingen worden uitgekeerd, is nog niet bekend. “De regeling moet eerst worden opgesteld, waarna bedrijven zich kunnen melden bij RVO.nl. Het zal gaan om weken, niet om maanden”, aldus Schouten.

Nog geen extra regeling voor eenden- en kalverhouderijen

Voor eenden- en kalverhouderijen zijn op dit moment geen extra regelingen opgesteld. Schouten sluit niet uit dat hier nog regelingen voor komen. “We willen eerst snelheid maken voor een grote groep bedrijven die echt in nood zijn.” Nieuwe maatregelen sluit de minister niet uit. “Maar ik wil er ook nog niet op vooruitlopen”, zegt ze. Schouten noemt de crisismaatregelen een doorlopend proces.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin