€ 70 miljoen in Klimaatfonds voor de landbouw

03-05-2021 | |
Het Klimaatfonds gaat bedrijven financieren die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Foto: ANP
Het Klimaatfonds gaat bedrijven financieren die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Foto: ANP

In een nieuw klimaatfonds voor de landbouw ligt € 70 miljoen klaar. Het fonds is gelanceerd door het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Het fonds is gericht op de financiering van projecten die bijdragen aan de doelen van het ministerie van LNV binnen het Klimaatakkoord. Het ministerie van LNV heeft een garantie afgegeven om een Klimaatfonds op te zetten voor de ambities op het werkterrein van LNV. Het fonds is bestemd voor bedrijven in de hele agrarische keten.

Uitstoot reduceren

Het Klimaatfonds gaat bedrijven financieren die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Voorbeelden zijn het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Voorbeelden van projecten die onder het fonds kunnen vallen, zijn het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied of agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren.

Een afgeleide doelstelling is het verbeteren van biodiversiteit

Rabobank en NWB Bank zijn de financieringspartners van het fonds. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen ter grootte van een CO2-reductie van 2 Megaton. Een afgeleide doelstelling is het verbeteren van biodiversiteit. Projecten die de biodiversiteit verbeteren, kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.

Aanvragen vanaf begin mei

De start van het Klimaatfonds is begin mei. Aanvragen voor een financiering kunnen ingediend worden bij het Nationaal Groenfonds. De doelgroep is breed, naast boeren en tuinders komen bedrijven uit de hele agrarische keten in principe in aanmerking. Aanvragen worden beoordeeld door deskundigen van Groenfonds. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een economisch rendabel businessplan en de aantoonbare reductie of vastlegging van broeikasgassen. Op basis van die afwegingen beslissen de investeringsmanagers van het Groenfonds of een financiering verstrekt kan worden.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer