€ 9 miljoen verlies voor Staatsbosbeheer in 2019

Foto: ANP
Foto: ANP

Staatsbosbeheer heeft in 2019 een verlies geleden van € 9 miljoen, blijkt uit het jaarverslag.

Staatsbosbeheer heeft in 2019 een verlies geleden van € 9 miljoen. Dat resultaat komt bijna € 10 miljoen lager uit dan het resultaat in 2018, toen nog een kleine plus in de boeken stond. Dat blijkt uit het jaarverslag dat minister Schouten van LNV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

PFAS-problemen en hogere kosten van houtoogst en transport

Het verlies bestaat uit een operationeel verlies van bijna € 3 miljoen, onder meer veroorzaakt door de PFAS-problemen en hogere kosten van de houtoogst en transport. De houtprijs werd gedrukt door extra aanbod vanuit Duitsland, dat scheelde al met al € 2 miljoen. Twee incidentele verliesposten zijn samen goed voor € 4 miljoen verlies. Dat betreft een te verwachten schadeclaim in een schadeprocedure (€ 2,1 miljoen) en een tegenvaller van € 2 miljoen op de Oostvaardersplassen. Volgens de toelichting waren ‘beheer en reset van de Oostvaardersplassen conform planning. De toegezegde bijdrage van LNV van € 2 miljoen is niet geleverd.’

Meer opbrengsten

De bedrijfsopbrengsten van SBB kwamen uit op bijna € 203 miljoen, dat is 1,6% meer dan in 2018. De bijdrage van LNV steeg met 1,6% naar € 27 miljoen, van de provincies kreeg SBB bijna € 65 miljoen voor het beheer van Natuur en Landschap. De netto-omzet van eigen activiteiten nam toe met ruim 4% naar € 104,5 miljoen. De opbrengst van agrarische pacht daalde met ruim 5% naar net iets meer dan € 6 miljoen. De totale kosten stegen met ruim 7% en kwamen uit op bijna € 212 miljoen. Van de stijging was ruim € 6,5 miljoen afkomstig van hogere personeelskosten.

Houtopbrengst lager

De omzet van houtverkoop en biomassa daalde naar € 25,5 miljoen in 2019, ruim € 2 miljoen minder dan in 2018. In 2019 heeft SBB circa 255.000 kuub stamhout geoogst. Daarvan is 87% gebruikt voor materialen zoals zaaghout voor de bouw en tuinhout, plaatmateriaal en papier. 13% is gebruikt voor warmteopwekking. Van het stamhout in de multifunctionele bossen van Staatsbosbeheer wordt jaarlijks ongeveer 75% van de jaarlijkse aangroei geoogst.

Minder medewerkers

Bij SBB werkten eind 2019 1.173 medewerkers tegen 1.187 eind 2018 op basis van volledig dienstverband. Voor directeur Sylvo Thijsen geldt een overgangsregeling in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de opvolgers van de zogenoemde Balkenendenorm. De bezoldiging van de directeur bedroeg in 2019 ruim € 212.000 (beloning, belastbare onkostenvergoedingen en uitgestelde beloning). Zonder overgangsregeling zou dat maximaal € 194.000 zijn volgens de WNT.

In de raad van toezicht zit naast voorzitter Charlotte Insinger onder meer Wiebe Draijer, directievoorzitter van Rabobank. In de raad van advies zit onder meer Marc Calon, tot voor kort voorzitter van LTO Nederland.

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer