EC verwacht daling export varkensvlees in 2021

De Europese Commissie verwacht volgend jaar een daling van de export van varkensvlees van 10%.

Ook zonder uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland, zou er geen groei zijn volgend jaar. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie over de vooruitzichten voor agrarische markten. De commissie verwacht dat de export naar China niet verder toeneemt in 2021, omdat het land zijn eigen productie herstelt en de consumptie van vlees verder diversificeert.

AVP in Duitsland

In het eerste half jaar van 2020 groeide de export van varkensvlees met 15%, met een verdubbeling van de export naar China. Door de uitbraak van AVP in wilde zwijnen in Duitsland kwamen er restricties op de export van varkensvlees door belangrijke importerende landen. De Europese Commissie verwacht dat daardoor de groei van de export voor geheel 2020 terugvalt naar 2%.

“De ontwikkeling van de EU-export zal afhangen van het vermogen van Duitsland om de ziekte te beheersen en de bereidheid van handelspartners om regionalisering toe te passen, waardoor invoer uit gebieden zonder AVP mogelijk is”, aldus het rapport. Onder andere Denemarken en Nederland kunnen de gaten in de aanvoer naar de Chinese en Aziatische markten deels invullen. Wat betreft de productie van varkensvlees wordt een daling van 0,5% verwacht in 2020 en van 1% in 2021.

Export van rundvlees

De export van rundvlees daalde met 1% in het eerste halfjaar van 2020. Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 9%, terwijl export naar andere bestemmingen toenam met 12%. Voor het gehele jaar gaat de commissie uit van een stijging van 1%, maar een daling van 4% volgend jaar als gevolg van een lagere beschikbaarheid van rundvlees. De productie van rundvlees daalde in de eerste maanden van 2020 met 2,4% als gevolg van een kleiner aantal slachtingen door het coronavirus en een lagere vraag vanuit de foodservice. Voor heel 2020 wordt een daling van 1,4% verwacht.

Pluimveevlees

De export van pluimveevlees daalde in de eerste helft van dit jaar met 8,5%, met een daling van 12% naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen naar de Filipijnen werd met 20% meer uitgevoerd. Voor het gehele jaar verwacht de Europese Commissie een daling van 6%, met weer een lichte stijging van de export van 1% volgend jaar.

Consumptie daalt

Voor zowel varkensvlees als rundvlees daalt de consumptie in de EU in 2020, aldus het rapport. De daling van varkensvlees bedraagt 1,1% en van rundvlees 2,1%. Voor volgend jaar wordt weer een stijging van de varkensvleesconsumptie verwacht met 1%, maar een verdere daling van de rundvleesconsumptie van 1,2%. De consumptie van pluimveevlees stijgt met 1,5% en 1,3% in 2020 en 2021.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.