ECB houdt rente voorlopig nog gelijk

De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente voorlopig ongemoeid, die blijft daarmee op het laagste niveau ooit.

Extra steun om de economie van de eurozone door de coronacrisis te loodsen, komt er pas in december. Daarop hebben de bankiers van ECB gehint na afloop van hun beleidsvergadering.

Te vroeg om opkoopprogramma’s te verruimen

ECB vindt het nu nog te vroeg om zijn programma’s voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties te verruimen. De bestaande miljardenaankopen van schuldpapier gaan vooralsnog onveranderd door. Volgens de beleidsbepalers van de centrale bank is bij er de volgende beleidsvergadering in december meer ruimte voor het bekijken van de opkoopprogramma‘s. Dan zijn er nieuwe ramingen waaruit de invloed van de tweede coronagolf op de economie duidelijk wordt.

Bekijk het verloop van wisselkoersen en rentetarieven via Foodagribusiness.nl/markt

Voor het bestaande corona-opkoopprogramma PEPP stelt de ECB dat dit ten minste doorloopt tot eind juni 2021 of zolang de coronacrisis duurt. Het geld van de opgekochte leningen wordt zeker tot eind 2022 opnieuw geïnvesteerd. De teller van de opkoopprogramma’s staat op €3.519 miljard en daarmee is het plafond nog niet bereikt. De afgelopen week heeft de ECB op deze wijze € 24 miljard in de eurozone gepompt. Bij de laatste verhoging van het opkoopprogramma in juni had de ECB voor ruim € 3.000 miljard aan leningen opgekocht.

ECB onder druk voor extra coronamaatregelen

Door de tweede coronagolf en strenge maatregelen in steeds meer Europese landen, staat er de laatste tijd meer druk op de ECB om met extra maatregelen te komen. Analisten hadden eigenlijk ook al niet verwacht dat de centrale bank nu al zou ingrijpen. In doorsnee rekenden de kenners er al op dat de extra steun pas in december zou komen. Wat dan ook duidelijk zal zijn geworden, is hoeveel steun er vanuit de verschillende overheden in de economie wordt gepompt tijdens de tweede golf. Dat kan de druk op de ECB om in te grijpen verlichten.

Medeauteur: Wim Esselink

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.