‘Ecologen onder druk gezet om PAS te redden’

Foto: Martijn ter Horst -
Foto: Martijn ter Horst

Ecologen voelden zich vijf jaar geleden onder druk gezet om hun oordeel over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in gunstige zin bij te stellen.

Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

De krant heeft gesproken met dertien ecologen, belangenbehartigers, oud-politici, oud-bewindslieden en ambtenaren om een reconstructie te maken van de totstandkoming van het programma aanpak stikstof.

In de gebiedsanalyses die gemaakt moesten worden bij de ruim 160 Natura 2000-gebieden, voelden ecologen de druk van het ministerie om formuleringen aan te passen, zodat het oordeel over het mogelijke herstel van kwetsbare natuurgebieden minder negatief en stellig was.

Een oud-medewerker van het toenmalige ministerie van Economische Zaken zegt in de krant: “Ik heb geregeld rapporten herschreven. Of je gooide er een onhandige grafiek uit. En daarna dwong je de onderzoekers een handtekening eronder te zetten.”

Voorstanders PAS

Toenmalig LTO-voorzitter Albert-Jan Maat zegt dat hij nog steeds achter het Programma Aanpak Stikstof staat. Volgens hem was dat gewoon een goed idee. Oud-staatssecretaris Henk Bleker zegt dat “in de veehouderij (…) ruim 400 ‘grote stallen’ gerealiseerd [zijn] dankzij het PAS, goed voor een investering van 1,5 miljard. Al met al heeft het PAS een indrukwekkende investering op gang gebracht, en daar was het om te doen.”

Reactie ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt in een reactie dat de Raad van State in mei van 2019 duidelijk heeft gemaakt dat “we op de pof [hebben] geleefd met de natuur en dat kan niet langer. (…) Het kabinet onderzoekt hoe de ecologische onderbouwing in de toekomst nog beter kan voor de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer