Doorgaan naar artikel

Ecoregeling niet aantrekkelijk voor akkerbouw

De ecoregeling is bedoeld om boeren ertoe aan te zetten duurzamer te ondernemen. Boeren kunnen kiezen uit 22 eco-activiteiten, zoals bufferstroken met kruiden langs bouwland voor akkerbouwers. - Foto: Peter Roek premium

De ecoregeling is bedoeld om boeren ertoe aan te zetten duurzamer te ondernemen. Boeren kunnen kiezen uit 22 eco-activiteiten, zoals bufferstroken met kruiden langs bouwland voor akkerbouwers. - Foto: Peter Roek

De ecoregeling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is voor veel akkerbouwers niet aantrekkelijk, ook niet na de laatste wijziging door oud-landbouwminister Henk Staghouwer. Dat constateren LTO-Akkerbouw en akkerbouwvakbond NAV.

AV-directeur Aleid Dik stelt dat het gros van de akkerbouwers meer moet doen, maar uiteindelijk minder GLB-geld gaat ontvangen.

De ecoregeling is bedoeld om boeren ertoe aan te zetten duurzamer te ondernemen. Boeren kunnen kiezen uit 22 eco-activiteiten, zoals bufferstroken met kruiden langs bouwland voor akkerbouwers. Elke eco-activiteit levert een aantal punten per hectare op, verdeeld over vijf duurzaamheidsthema’s: klimaat, bodem & lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk thema moet een boer minimaal aantal punten halen (instapeis) om in aanmerking te komen voor de ecoregeling.

Staghouwer heeft vorige week de Tweede Kamer ingelicht hoe het GLB eruitziet. Het wachten was vooral op de laatste en voor 2023 definitieve aanpassingen, waardoor je als boer in aanmerking kunt komen voor een extra premie bovenop de basispremie van € 220,60 per hectare en een aanvullende premie van € 54 per hectare voor de eerste 40 hectare.

Akkerbouwers lopen premie mis

Uit de tweede praktijktoets door het bedrijf Aequator bleek deze zomer dat vooral akkerbouwers moeite hebben te voldoen aan alle vijf instapeisen, waardoor ze de ecopremie mislopen die varieert van € 60 (brons), € 100 (zilver) tot € 200 (goud) per hectare. Uit de derde doorrekening van Aequator, die Staghouwer vorige week deelde met de Kamer, blijkt dat vooral de punten voor de duurzaamheidsthema’s landschap en biodiversiteit bij 11 eco-activiteiten praktijktoets zijn opgetrokken.

Door de aanpassingen aan de ecoregeling voldoen alle veertien door Aequator doorgerekende bouwplannen nu wel aan de instapeis voor landschap. Maar voor vier van de veertien bouwplannen blijft biodiversiteit de bottleneck (dat waren er zes in de tweede doorrekening). LNV concludeert dat de laatste aanpassingen ervoor hebben gezorgd dat meer boeren mee kunnen doen aan de ecoregeling.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en LTO blijven desondanks zeer sceptisch. “Het GLB zoals dat er nu ligt, is voor de meeste akkerbouwers niet aantrekkelijk”, zegt voorzitter Tineke de Vries van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

Een in Boerderij van deze week doorgerekend Veenkoloniaal bouwplan van akkerbouwbedrijf Beuling in 1e Exloërmond maakt dit duidelijk. Ondanks de keuze voor elf eco-activiteiten wordt de instapeis voor klimaat bij lange na niet gehaald en komt het bedrijf niet verder dan alleen de basispremie van totaal € 52.000 op hun bedrijf van 230 hectare. In 2021 ontvingen ze totaal nog € 80.000.

LNV: Geen sprake van afstel

Zowel LTO als NAV hebben meermalen gepleit voor uitstel van invoering of tenminste 2023 te beschouwen als een overgangsjaar. Maar een woordvoerder van RVO laat weten dat daar wat LNV betreft geen sprake van kan zijn. “RVO bereidt het GLB voor met een startdatum van 1 januari 2023. De aanmelding GLB wordt opengesteld per 1 december 2022.”

Leestip: LTO: maak van 2023 overgangsjaar in GLB

Beheer
WP Admin