Een ‘agro-industriële installatie’ bij meer dan 150 gve

11-04-2022 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

Veehouderijbedrijven met meer dan 150 grootvee-eenheden (gve) komen vanaf 2027 onder de aangepaste richtlijn voor industriële emissies.

Veebedrijven komen onder de categorie ‘agro-industriële installaties’. Dat stelt de Europese Commissie voor. Het voorstel krijgt kritiek van onder andere de Franse landbouwminister Julien Denormandie en de Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca.

Doel van de ontwerprichtlijn is om de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies (ammoniak, stikstofoxiden, zwavelverbindingen, zware metalen, fijnstof) vanuit de industrie te beperken. Het voorstel komt erop neer dat de richtlijn geldt voor bedrijven met 150 melkkoeien, of 375 kalveren, of 10.000 leghennen, of 500 vleesvarkens, of 300 zeugen. Bedrijven met een grotere omvang worden gecategoriseerd als ‘agro-industriële installaties’.

185.000 veehouderijen

De Europese Commissie heeft voorstellen voor de nieuwe richtlijn vorige week gepubliceerd. In Europa gaat het volgens de Europese Commissie om ongeveer 185.000 veehouderijen, die gezamenlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de uitstoot van 60% van de ammoniak en 43% van methaan. Klimaatcommissaris Frans Timmermans zegt dat de richtlijn niet gericht is op de boer. “In tegendeel. De industriële emissierichtlijn brengt de emissie omlaag van de meest vervuilende installaties. Boeren krijgen een vereenvoudigde vergunningsprocedure en zij kunne steun krijgen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.”

Dit type voorstellen vergroot de kloof tussen de boeren en de Europese Unie

In een eerste reactie op de ontwerprichtlijn liet de Franse minister van landbouw Julien Denormandie via twittter weten dat de ontwerprichtlijn ‘geen rekening houdt met de werkelijkheid van onze landbouwbedrijven. Dit is onzin’. Hij kondigde aan samen met zijn collega-ministers van landbouw de teksten te zullen gaan aanpassen. Denormandie zei vorige week na afloop van de vergadering van landbouwministers dat er meer landen zijn die gereserveerd staan tegenover het voorstel. “Dit type voorstellen vergroot de kloof tussen de boeren en de Europese Unie.”

Praktisch alle vleeskuikenbedrijven

Copa-Cogeca stelt dat de ontwerprichtlijn ideologisch gemotiveerd is en volstrekt losgezongen is van de werkelijkheid van de landbouw. Terwijl de Europese Commissie zegt dat het gaat om niet meer dan 13% van de landbouwbedrijven, maakt Copa-Cogeca duidelijk dat in verschillende landen het gaat om praktisch alle vleeskuikenbedrijven en een groot deel van andere veehouderijsectoren. Volgens Copa-Cogeca legt de richtlijn een grote administratieve druk op de veehouderij.

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bevestigde dat in het aanvankelijke voorstel een grens stond van 100 gve. “Ik heb erop aangedrongen dat te verhogen tot 150. Bovendien vind ik dat we niet alleen moeten kijken naar de omvang van een bedrijf, maar ook naar de manier waarop het bedrijf werkt. Je hebt kleine bedrijven die heel intensief werken, en grote bedrijven die heel extensief werken.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer